Om Aktieägaravtal

Feb 16, 2021

Om företaget har fler än en aktieägare är det viktigt att ni tar fram ett aktieägaravtal (även kallat konsortialavtal, delägaravtal och kompanjonavtal). Aktieägaravtal beskriver hur aktieägarna ska äga och driva företaget tillsammans samt deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Detta minskar risken för framtida konflikter, underlättar samarbetet och skapar goda förutsättningar för företaget att kunna bli framgångsrikt.

Varför är aktieägaravtal viktigt?

Genom avtalet bestämmer ni hur ni ska hantera framtida händelser, t.ex. en försäljning av företaget eller vad som händer med en ägares aktier om hen skulle gå bort. Till skillnad från bolagsordningen ska inte aktieägaravtalet registreras hos någon myndighet och utgör inte en offentlig handling. Avtalet kan därför beläggas med sekretess genom en sekretessklausul. Villkoren i aktieägaravtalet kan också ändras under resans gång så länge som alla parter till avtalet kommer överens om ändringen.

Viktiga bestämmelser i aktieägaravtal

Ska en aktieägare som vill frånträda samarbetet fritt kunna sälja aktierna till vem som helst? Det kan hen göra om det inte finns någon reglering om aktieförsäljningen i aktieägaravtalet eller bolagsordningen.

En annan viktig bestämmelse är konkurrensförbudet. Om ni har ett konkurrensförbud i aktieägaravtalet kan ni hindra en aktieägare från att jobba för en konkurrent så länge som hen äger aktier i företaget, men också under en viss tid därefter.

Vanliga misstag i aktieägaravtal

Många upplever att det känns onödigt att upprätta ett aktieägaravtal när man ska starta ett företag tillsammans med en vän. Man känner ju varandra sedan tidigare så vad kan egentligen gå fel? Jo, som i alla typer av relationer kan även en vänskap avslutas på grund av oförutsedda händelser. Kanske vill en av er dra sig ur samarbetet och istället börja jobba för en konkurrent. Om ni inte har ett aktieägaravtal som innehåller ett konkurrensförbud finns det inget hinder för att göra så. Värt att tänka på…

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.