Allmänna villkor för SaaS-bolag

Feb 16, 2023

Allmänna villkor är ett ett avtal som reglerar förhållandet mellan ett SaaS-bolag och samtliga kunder i samband med med ett köp av deras tjänst.

Vad är allmänna villkor?

De allmänna villkoren är en rättslig gällande beskrivning av de regler och villkor som gäller för försäljning av tjänster från SaaS-bolaget. Allmänna villkor är bindande för både SaaS-bolaget och kunden. De allmänna villkoren bör innehålla information om saker som tillgång till tjänsten, licens, betalning, ansvar, garantier, ansvarsbegränsningar, tvister och andra viktiga frågor som rör kundens köp av tjänsten. Allmänna villkor är ofta allmänt tillgängliga på SaaS-bolagets hemsida och tillämpas på alla köp som kunder gör från SaaS-bolaget.

Allmänna villkor är till för att skydda B2B SaaS-bolagets intressen genom att definiera villkoren för användning av deras programvara och tjänster. Det hjälper också kunden att förstå vad som ingår i avtalet och vad som förväntas av dem. Allmänna villkor är ett SaaS-bolags kanske viktigaste verktyg för att definiera sin affärsmodell i förhållande till kunderna.

Varför ska man upprätta allmänna villkor som SaaS-bolag?

Som SaaS-bolag är det viktigt att upprätta allmänna villkor för att minimera risken för tvister och oenigheter med kunden, men även för att skapa förutsättningar för att tjäna pengar på tjänsten man säljer eftersom man i de allmänna villkoren bestämmer villkoren för affärskritiska regleringar som bindningstid och pris för tjänsten. De allmänna villkor definierar villkoren för användning av programvaran och tjänsterna och hjälper också bolaget att skydda sin intellektuella egendom och skydda sig från kostnader som kan uppstå med anledning av att någon använder tjänsten.

Vilka är de vanligaste misstagen när man upprättar allmänna villkor?

De vanligaste misstagen när man upprättar allmänna villkor för SaaS-bolag är att man inte beskriver tjänsten eller programvaran på ett tydligt och korrekt sätt, vilket kan leda till missförstånd eller tvister mellan parterna. Ett annat vanligt misstag är att villkoren inte är enkla och lättförståeliga för kunden, samt att man inte tydligt beskriver rättigheter och skyldigheter för både bolaget och kunden. Avslutningsvis är det även ett vanligt misstag att man missar tvingande lagstiftning och upprättar allmänna villkor som inte är rättsligt bindande

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Allmäna Villkor för SaaS-bolag genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.