Anställningsavtal - Verkställande Direktör

Nov 30, 2022

I detta anställningsavtalet kan du välja att ta med skrivningar kring konfidentiell information, immateriella rättigheter, konkurrensförbud, värvningsförbud etc. vilket rekommenderas när du anställer arbetstagare som har en högre chefsställning/specialistroll i bolaget

Vad är ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare som anger villkoren för anställningen. En överenskommelse som inte är skriftlig är giltig men det är då svårt att bevisa vad man kommit överens om. Ifall något är oklart kring en anställning är arbetstagaren den svagare parten och du som arbetsgivaren har alltid bevisbördan för vad du menar att ni har avtalat om. Lagen utgår från att en anställning är på heltid och tillsvidare, så om det råder osäkerhet vad ni enats om - då utgår lagen från det. 

Anställningsavtal tillsvidare betyder att anställningen är en s.k. fast anställning och gäller på obestämd tid framåt. Det är vanligt att tillsvidareanställningar inleds med en provanställning, lagen tillåter max 6 månaders provanställning. Du använder då detta kontrakt “anställningsavtal tillsvidare” och kryssar i provanställning och väljer antal månader som arbetstagaren ska vara provanställd. En provanställning syftar till att övergå i en tillsvidareanställning. Om du inte gör något så övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas i förtid.

För vem ska detta anställningsavtal användas?

Lagen ändrades den 29 juni 2022 och det finns tydliga krav vad du som arbetsgivare måste informera din arbetstagare om - använd Pocetlaw’s mallar för att säkerställa att du följer lagens nya regler.

Om en arbetsgivare vill skriva in ytterligare villkor, utöver vad lagen kräver, då rekommenderas du att använda Pocketlaw’s mallar som ger dig alternativa villkor som går utöver vad lagen kräver.

I detta anställningsavtalet kan du välja att ta med skrivningar kring konfidentiell information, immateriella rättigheter, konkurrensförbud, värvningsförbud etc. vilket rekommenderas när du anställer arbetstagare som har en högre chefsställning/specialistroll i bolaget. Pocketlaw har även standardmallar om du vill ha anställningsavtal som inte innehåller liknande skrivningar, som du kan använda när du anställer arbetstagare utan chefsbefattning/specialistroll. 

Varför är det viktigt med anställningsavtal?

Det är viktigt med ett anställningsavtal därför att:

 • Arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter att informera arbetstagaren om villkor för anställningen.

 • Det är tydligt vad parterna har kommit överens om. Det krävs inte att ett anställningsavtal är skriftligt men det är en stark rekommendation eftersom utan ett skriftligt avtal blir det svårt att bevisa vilka villkor och ersättningar man har kommit överens om. Vid osäkerhet och vid tvist är arbetstagaren den starkare parten, du som arbetsgivare måste bevisa vad ni har enats om. I Sverige ses inte anställningsavtalet som ett avtal mellan två jämbördiga parter. Arbetstagaren är alltid den svagare parten.

 • Om inget annat överenskommits (eller kan bevisas) utgår lagen om anställningsskydd från att anställningen är heltid och tillsvidare. Om anställningsavtalet är om deltid eller en tidsbegränsad anställning då måste detta framgå, innan arbetstagaren börjar att arbeta hos dig. 

 • Som arbetsgivare erhåller du ett större skydd om kontrakten innehåller regler kring konfidentialitet etc.

 • Ett tydligt anställningsavtal leder till en god start mellan arbetsgivare och arbetstagare, då villkoren är tydliga för båda parter. Det kan vara särskilt viktigt i tidiga start-up bolag eftersom det i sig kan finnas osäkerhet kring strukturer och processer.

 • Tillsvidareanställningar inleds ofta med en provanställning men då måste detta tydligt framgå av anställningsavtalet. Om du ej har angett att provanställning råder då är arbetstagaren tillsvidareanställd direkt. Använd Pocketlaws mallar där frågor om provanställning finns det, så missar du inte detta.

Det är viktigt att arbetsgivaren och arbetstagaren signerar anställningsavtalet innan anställningen startar. Tänk på att ha klausuler om konfidentialitet på plats innan arbetstagaren tar del av konfidentiell information.

Vanliga fallgropar

 • Skriftligt avtal saknas

  Du har glömt att skriva ett anställningsavtal innan arbetstagaren rent faktiskt börjar arbeta, du tänker att du ska ta det sen. Om anställningen inte är tänkt att vara heltid och tillsvidare direkt då har du som arbetsgivare svårt att bevisa detta när du har låtit arbetstagaren arbeta utan ett kontrakt. Det finns inget lagligt krav på skriftliga anställningsavtal men ett kontrakt leder till minskad osäkerhet om vad som gäller och mindre risk för tvist - och är ett skydd för dig som arbetsgivare.

 • Fel anställningsavtal

  Du har valt fel anställningsform: om du vill att arbetstagaren ska arbeta viss dag, viss tidsperiod eller som vikarie eller tillsvidareanställd -  då ska du använda våra anställningsavtal för detta (avtal för timanställda, vikariat, provanställning, tillsvidare).

 • Fel mall baserat på kategori av arbetstagare

  Detta är ett anställningsavtal tillsvidare och detta kan användas för såväl roller av enklare slag och för roller som innebär en chefsposition, en arbetstagare som sitter i ledningsgrupp eller innehar en chefsposition. För dessa kontrakt se alla våra anställningsavtalavtal för att hitta vad ni behöver, alternativt använd er av Anställningsavtal tillsvidare - PocketLaw Standard eller Anställningsavtal tillsvidare, som innehåller fler klausuler som skyddar företaget.

 • Fel information i anställningsavtalet

  Startdag för anställningen: som arbetsgivare är du skyldig att betala arbetstagaren lön utifrån startdagen så därför är det viktigt att rätt dag anges. Om ni som parter skulle enas om senare startdag, efter att anställningsavtalet har undertecknat behöver denna nya överenskommelse om startdag kunna bevisas: i mail etc.

  Arbetstider och sysselsättningsgrad: ett vanligt misstag är att ange sysselsättningsgraden till 50% dvs.men lönen som anges motsvarar en heltidslön. Om fel lön har angetts kan arbetstagaren hävda att dom trodde att fulltidslönen som angetts var den som gäller för den sysselsättningsgraden.

 • Använda en gammal mall, ett utgånget anställningsavtal

  Lagen om anställningsskydd har genomgått stora förändringar, som exempel kan nämnas att från den 29 juni 2022 anges i lagen att arbetsgivare måste ge viss information till anställda. Om du använder dig av Pocketlaws template så säkerställs att du som arbetsgivare följer aktuell lagstiftning, oaktat ev lagändringar.

 • Uppdaterat anställningsavtal under pågående anställning

  Ett vanligt misstag är att tro att anställningsavtalet behöver uppdateras varje gång en arbetstagare ändrar arbetsuppgifter, roll etc - vilket inte krävs. Om en arbetstagare befordras till en roll där helt nya villkor gäller och arbetstagaren t.ex. I sin nya roll kommer att få tillgång till mer företagskänslig information - då kan det vara bra att skriva ett nytt anställningsavtal.

 • Ett signerat anställningsavtal försvinner

  Utan ett signerat anställningsavtal finns inget bevis på de anställningsvillkor ni har enats om. Signerade kontrakt kan snabbt och enkelt hittas på Pocketlaws plattform, anställningsavtalet är därmed säkrad när du använder vår plattform.

Personuppgifter GDPR

Som arbetsgivare hanterar du dina anställdas personuppgifter så förutom anställningsavtal behöver du ge medarbetarna information om hur du hanterar deras personuppgifter. Pocketlaw har tagit fram en mall för hantering av personuppgifter för dina anställda (GDPR) - använd den. Tänk dock  på att detta är en mall med förvalda uppgifter - du som arbetsgivare måste säkerställa att ni har de reella rutinerna på plats kring vem som har tillgång till uppgifterna, hur dom gallras etc.Ett anställningsavtal är ett skydd för dig som arbetsgivare, det är till för att båda parter ska veta vad som gäller och för att undvika oklarheter och tvister. Anställningsskyddet i Sverige är starkt för arbetstagare och som arbetsgivare är det därför ett viktigt skydd för dig att att det är tydligt vad ni har enats om.

Vi har avtalen du behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar. Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Anställningsavtal - Verkställande Direktör genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.