Anställningsbetyg

Feb 16, 2023

Det är vanligt att arbetstagaren i samband med att anställningen upphör, begär att ett anställningsbetyg ska utfärdas alternativt hör arbetstagaren av sig i ett senare skede och begär ett omdöme av detta slag. Anställningsbetyg brukar användas när arbetstagaren söker nytt arbete.

Vad är ett anställningsbetyg?

Ett anställningsbetyg är ett omdöme om arbetstagaren där det framgår följande:

  • Mellan vilka datum arbetstagaren har varit anställd

  • Om arbetstagaren har sagt upp sig själv eller ej

  • Vilken roll och vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har haft

  • Vad denna roll och dessa arbetsuppgifter kräver och hur arbetstagaren har utfört dessa arbetsuppgifter

Övriga omdömen kring arbetstagaren utifrån såsom hur denne fungerar i ett team, som medarbetare etc. 

Vanliga fallgropar

Sammanblandning med anställningsintyg som ska lämnas in till A-kassanOm en arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist alt andra skäl då kanske arbetstagaren behöver ansöka om a-kassa. För att a-kassan ska kunna besluta om ersättningens storlek behöver a-kassan få information om lön och övriga villkor. Och då behöver ett anställningsintyg innehållande uppgifter om anställningstid, lön och övriga villkor lämnas. Det händer ibland att begreppen sammanblandas. Om uppgifter som ska till a-kassan efterfrågas brukar du som arbetsgivare få en länk till en hemsida alternativt en särskild blankett som du ska fylla i och då kan kan din löne-funktion hjälpa dig med att fylla i dessa uppgifter så det blir ett korrekt ekonomiskt underlag. 

Du vill inte lämna ett anställningsbetyg Det finns inga lagkrav på att du måste lämna ett omdöme om en tidigare arbetstagare. Om du inte var nöjd med arbetstagarens insats ska du inte lämna ett anställningsbetyg.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Anställningsbetyg genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.