BREXIT - Övergångsperioden är nu slut mellan EU och Storbritannien

Feb 24, 2021

Den 24 december 2020 enades EU:s och Storbritanniens förhandlare om ett avtal som gäller provisoriskt från den 1 januari 2021. Avtalet är provisoriskt till dess att EU-parlamentet röstar om att godkänna avtalet. Detaljerna är ännu inte helt överenskomna och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Tullverket, Skatteverket samt andra myndigheter arbetar fortfarande med att granska avtalet. Nedan har vi tagit fram tre områden att hålla extra koll på.

Det nya handelsavtalet - Brexit

Håll koll på vad myndigheter som berör din verksamhet publicerar. Det är fortfarande bestämmelser i avtalet som inte har översatts eller tolkats och som kan ha konsekvenser för ditt företag.

Följande åtgärder kan vara bra att vidta: 

  • ansöka om EORI-nummer. Det är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU

  • ansöka om de tillstånd du behöver hos myndigheter som berör dig, t.ex. Tullverket och Skatteverket 

  • övervaka extra så att du har rätt tullkompetens inom ditt företag

  • höra av sig till Svenska handelskammaren i London för vägledning

  • vid behov kontakta den brittiska skattemyndigheten eller annan relevant myndighet inom ditt område.

Tullformaliteter

Tullverket har förklarat att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter. Avtalet innebär att ingen tull kommer att tas ut under förutsättningen att din vara uppfyller vissa villkor. Det kan t.ex. gälla om du importerar insatsvaror till industrin eller liknande produkter. I dessa fall kan du ansöka om tullbefriesler och tullkvoter för att undantas tull, vilket måste göras innan den 1 februari. 

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen får du inte överföra personuppgifter till länder utanför EU - vilket Storbritannien nu är - om inte EU bedömer att landet har en så kallad adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Hur personuppgifter ska hanteras görs genom ett så kallat adekvansbeslut av EU-kommissionen och ett sådant beslut finns ännu inte för Storbritannien. Det har dock beslutats om en tillfällig lösning i avvaktan på ett beslut om en adekvat skyddsnivå. I det nya handelsavtalet klargörs att det fortfarande är fritt att överföra personuppgifter från EU:s medlemsstater till Storbritannien fram till den 30 juni 2021.

Det är mycket politik inblandat i denna fråga som kan göra att den blir utdragen. Genom PocketLaw får ni reda på det senaste inom området Genom att se till att ni upprätthåller rätt skydd undviker ni böter i framtiden som både kan skada ditt varumärke och plånbok.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.