Gör rätt och öka era kunders förtroende

Feb 24, 2021

Om ett företag inte följer dataskyddsförordningen (GDPR) har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rätt att dela ut böter. Sedan GDPR trädde i kraft 2018 har risken för en hög bot varit den starkaste anledningen till att företag har skapat ordning och reda i sin personuppgiftshantering. GDPR har sen dess uppmärksammat frågor om den personliga integriteten och medvetenheten har ökat i samhället i stort.

Era kunder bryr sig om hur ni hanterar deras personuppgifter

Det bekräftas i Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) senaste rapport att många tycker att det är viktigt hur deras personuppgifter hanteras av företag. IMY har redan inspekterat flera företag efter anmälningar som kommit från personer som hävdat att deras rättigheter enligt GDPR inte har följts. Allt pekar åt att IMY kommer att ta emot ännu fler anmälningar. En anmälan till IMY kan påverka företagets förtroende och rykte negativt.  Det finns många exempel på företag vars trovärdighet har ifrågasatts på grund av att de inte hanterat personuppgifter på ett lagligt sätt. 

IMY har nyligen även börjat att inleda granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land dvs. länder utanför EU och EES. Vilket lägger ännu mer vikt på att hålla koll på hur ni hanterar era kunders personuppgifter och att de inte hamnar i fel händer.

Ta första steget idag

Det är förstås positivt att många företag redan har lyft upp GDPR på sin dagordning. Problemet är dock att det är svårt för företag att veta hur de i praktiken ska hantera personuppgifter och hur de ska bära sig åt för att göra rätt.

Med PocketLaw kommer ni snabbt igång med minimikraven och grunden i ert GDPR-arbete. 

Vi hjälper er att: 

Ta fram eller uppdatera er integritetspolicy.

Vägleda om t.ex. personuppgiftsansvar, dataskyddsombud, känsliga personuppgifter m.m.

Kartlägga och dokumentera hur och med vilken grund ni får använda personuppgifter.

Ta fram personuppgiftsbiträdesavtal som kan behövas med era samarbetsparter m.m.

Så kan PocketLaw hjälpa ditt företag

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. Med PocketLaws plattform kan du enkelt få vägledning så att du hamnar rätt från början och ta fram avtal endast genom att svara på enkla frågor digitalt. I plattformen har ni all juridik ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.