Konsumentskyddets motsvarighet till GDPR införs i Sverige

Apr 21, 2022

Konsumentlagstiftning innebär, precis som det låter, ett regelverk som ger konsumenter ett skydd (rättigheter) vid köp av varor eller tjänster. Från 1 maj 2022 förväntas ett stärkt konsumentskydd träda i kraft i Sverige. Det förstärkta skyddet innebär en mängd förändringar på konsumentområdet för att göra den mer anpassad till dagens digitaliserade konsumentmarknad. Nedan har vi listat några av de förändringar som vi bedömer som mest aktuella för majoriteten av våra kunder.

Ny konsumentköplag (Gäller från 1 maj 2022)

 • Digitala produkter och tjänster: Konsumentköplagen kommer nu även att omfatta varor med digitalt innehåll (t.ex. en dator eller mobil) och digitala tjänster (t.ex. e-böcker, streamingtjänster eller molntjänster). Detta innebär att lagens bestämmelser omfattar även försäljning av den här typen av digitala produkter och tjänster, vilken den inte gör idag. 

 • Garantitiden förlängs från 6 månader till 2 år: I nuvarande konsumentköplag anges att garantitiden* för en vara måste vara minst sex månader från köpet, vilket nu förlängs till två år. För digitalt innehåll och tjänster gäller som regel istället ett års garantitid, om det är en tjänst/vara som levererats vid ett enskilt tillfälle. Är det istället fråga om en kontinuerlig leverans (t.ex. prenumeration av en streamingtjänst) gäller garantitiden under hela avtalsperioden. 

 • “Gratis” digitala tjänster i utbyte mot personuppgifter = konsumentköp: Att som konsument lämna sina personuppgifter som en form av “betalning” för att få tillgång till digitalt innehåll kommer att betraktas som ett köp och omfattas av den nya lagen. Exempel: En individ registrerar ett konto på Instagram med namn och e-postadress, och dennes uppgifter används sedan för andra syften än enbart för att Instagram ska kunna tillhandahålla sin tjänst. 

 • Reklamation: Konsumenten får nu rätt att själv välja mellan avhjälpande eller omleverans vid fel i vara, under förutsättning att det kan ske utan en “oskälig” kostnad för säljaren. Om felet är allvarligt har konsumenten rätt att häva köpet, om inte säljaren kan bevisa att felet endast är ringa. 

 • “Befintligt skick” - No more!: Generella friskrivningar om “befintligt skick” kommer inte längre ha någon verkan. Bolaget måste istället informera om en sådan avvikelse separat och konsumenten måste uttryckligen godkänna avvikelsen. Det ställs även särskilda krav på hur sådan information ska vara utformad. 

 • Krav på senaste version: Vid försäljning av digitala tjänster eller innehåll måste bolaget som regel alltid tillhandahålla den senaste digitala versionen. Dessutom är bolaget skyldigt att ge information om uppdateringar och erbjuda dessa för att varan eller tjänsten ska fungera under en viss period (beroende på vara eller tjänst) efter köpet. 

*Om ett fel uppstår inom en viss tid (idag 6 månader) från köpet så ska det förutsättas ha funnits vid köptillfället om inte säljaren kan bevisa motsatsen, eller om det är ett fel som omöjligen skulle kunna ha funnits när varan såldes. 

Ett moderniserat konsumentskydd (Gäller från 1 juli 2022)

 • Risk för skyhöga böter - 4 % av bolagets årsomsättning: Kraftfulla sanktionsavgifter liknande dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft vid brott mot konsumentskyddande lagstiftning.

 • Informationsplikten innan avtalets ingående utvidgas: Bolagets skyldighet att ge konsumenten särskild information om produktens eller tjänstens innehåll innan ett avtal ingås utvidgas.

 • Avlämnad “digital” produkt: Om en produkt även innehåller digitala delar är denna produkt avlämnad först när både den lösa saken och de digitala delarna har tillhandahållits konsumenten.

 • Bedriver ni e-handel?: Då måste ni i samband med köp ange att ni är en näringsidkare och vilka regler som ska gälla vid köp. 

 • “Rea”, “kampanj”, “utförsäljning”: Bolaget får vid prissänkningar (t.ex. vid kampanjer och reor) enbart ange det lägsta pris som gällt de senaste 30 dagarna som ordinarie pris.

 • Kundrecensioner (Trustpilot, Reco, Google, Facebook): Om bolaget använder sig av kundrecensioner måste man säkerställa att recensionerna kommer från riktiga kunder - dvs. kunder som faktiskt har använt eller köpt produkterna. Dessutom måste bolaget informera om hur (på vilket sätt) detta säkerställs.