Kvalificerade personaloptioner

Feb 24, 2021

Från och med den 1 januari 2018 har svenska bolag möjlighet att erbjuda kvalificerade personaloptioner (eng. "Qualified Employment Stock Options") till sina anställda och styrelsemedlemmar. Om bolaget uppfyller vissa villkor kan det på ett förmånligt sätt erbjuda sina anställda och styrelsemedlemmar att på sikt bli aktieägare i bolaget till en billig peng utan att de blir beskattade för det. Beskattning sker istället först när aktierna säljs.

Ta enkelt fram ett optionsprogram

Pocketlaw hjälper er att ta fram ett optionsprogram - helt digitalt - genom 3 enkla steg.

Första steget är att ta reda på om ert bolag uppfyller de krav som ställs för att kunna erbjuda kvalificerade personaloptioner till era anställda och styrelsemedlemmar, samt om de personer som ni vill erbjuda kvalificerade personaloptioner uppfyller rätt krav. Ni kan t.ex. inte erbjuda kvalificerade personaloptioner till konsulter.

Nästa steg är att se till att ni har skapat en bra grund för att optionerna senare ska kunna omvandlas till aktier. Detta görs bl.a. genom att bolagsstämman fattar ett beslut om optionsprogrammet. Genom att svara på ett antal frågor ser vi till att ert bolag får koll på alla nödvändiga förberedelser innan ni ger ut kvalificerade personaloptioner.

Till sist behöver ni ta fram avtal om kvalificerade personaloptioner som ska ingås med de anställda eller styrelsemedlemmar. Vi ger er vägledning så att ni enkelt och helt själva kan ta fram avtalen genom plattformen.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just er är svårare. I Pocketlaws plattform kan ni skapa ett skräddarsytt optionsprogram för era anställda genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan ni få smart vägledning så att ni hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.