Leveranspolicy

Feb 16, 2023

En leveranspolicy är en dokumenterad beskrivning av hur ert företag levererar produkter till era kunder.

Policyn beskriver översiktligt olika leveransalternativ, inklusive leveranstid, fraktkostnader samt villkor vid försening.  

Varför är det viktigt att upprätta en leveranspolicy?

En leveranspolicy är viktig eftersom det ger kunderna en klar bild av vad som ingår i leveransen, vilket hjälper till att bygga förtroende för ert företag. Det hjälper också företaget att hantera leveranser på ett effektivt sätt, så att kunderna får sina produkter eller tjänster i tid. Vissa betaltjänstleverantörer kräver även att ni har upprättat en leveranspolicy.

Vilka är de vanliga fallgroparna?

De vanligaste misstagen när man upprättar en leveranspolicy är att inte vara tydlig nog med leveranstider och kostnader. Andra vanliga misstag inkluderar att inte ha tydliga villkor för förseningar. För att undvika dessa misstag, är det viktigt att vara tydlig och specifik i leveranspolicyn och att se till att den uppdateras regelbundet.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa en skräddarsydd Leveranspolicy genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.