Om Samarbetsavtal

Feb 24, 2021

Jobbar ni med en partner? Undvik de vanligaste konflikterna genom att skriva ett bra samarbetsavtal. Det är mycket som kan gå snett i ett samarbete eftersom att båda parter behöver samverka för att resultatet ska bli som båda parterna tänkt sig. Därför är det viktigt att komma överens om förväntningar på samarbetet i ett tydligt samarbetsavtal.

Varför är samarbetsavtal viktigt?

Ett samarbetsavtal används för att reglera ett samarbete/partnerskap mellan en eller flera företag eller organisationer. Syftet med ett tydligt samarbetsavtal är att minska risken för konflikter mellan samarbetspartnerna. Det är mycket som kan gå snett i ett samarbete eftersom att båda parter behöver samverka för att resultatet ska bli som båda parterna tänkt sig. En avgörande faktor för ett lyckat samarbete är ofta att så tydligt som möjligt beskriva målet med samarbetet i samarbetsavtalet. Målet kan t.ex. vara att nå ut till ett visst antal kunder (ange i sådant fall hur många), eller att skapa en produkt eller tjänst som ska säljas vidare till slutkund.

Förutom att beskriva vad syftet med samarbetet är och hur slutprodukten/tjänsten ska se ut bör man också reglera vem som ska ansvara för vad. Här är det lätt att missa saker som faller mellan stolarna så ett tips är att tänka igenom hela produktionskedjan från a till ö. En av de vanligaste anledningarna till att samarbeten inte lyckas i praktiken är dålig uppföljning. Det kan därför vara en bra idé att skriva in i avtalet att man ska ha regelbundna avstämningar för att följa upp och förbättra samarbetet.

Vanliga misstag vid samarbetsavtal.

  • Att inte tydligt definiera vad slutmålet är med samarbetet. Om detta inte tydligt regleras i avtalet finns det stor risk för att parterna har olika syn på vad som ska uppnås.

  • Att inte tydligt definiera parternas roller och vem som ansvarar för vad.

  • Att inte göra upp hur intäkterna och kostnaderna inom ramen för samarbetet ska fördelas mellan parterna.

  • Vad som händer om någon bryter mot avtalet. Ska den felande parten betala vite (avtalade böter)?

  • Att inte komma överens om hur länge samarbetet ska pågå.

Andra viktiga aspekter att tänka på

  • Fundera över om ni behöver inkludera ett värvningsförbud i samarbetsavtalet så att er samarbetspartner inte stjäl era anställda.

  • Fundera över om ni bör reglera exklusivitet inom något område. Kanske är det viktigt att er partner inte samarbetar med era konkurrenter under samarbetet och kort därefter. 

  • Tänk igenom vem som ska äga eventuella immateriella rättigheter som utvecklas under projektet, t.ex till källkoden som utvecklas, säljpresentationer som tas fram  eller annat material som produceras.

  • I dessa tider får man aldrig glömma bort GDPR - hur hanterar ni personuppgifter och vem är ansvarig för vad? Om det är en av parterna som är personuppgiftsansvarig behöver ni ta fram ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

  • Tänk också igenom om ni ska kunna använda varandras varumärken, och i sådant fall på vilket sätt och vilka begränsningar som ska gälla.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt samarbetsavtal genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.