Cookie Policy

Oct 3, 2022

En cookie policy ger besökare på din webbplats information om de cookies som används på den webbplatsen. Informationen om varje cookie kommer vanligtvis att inkludera dess namn, leverantör, typ, syfte och varaktighet (dvs hur länge cookien kommer att stanna i besökarens webbläsare).

Vad är en cookie och vad är en cookie policy?

Cookies är små textfiler som placeras på enheten hos en besökare på en webbplats. De används ofta för att få webbplatser att fungera eller fungera mer effektivt, samt för att ge information till webbplatsens ägare. En cookie policy ger besökare på din webbplats information om de cookies som används på den webbplatsen. Informationen om varje cookie kommer vanligtvis att inkludera dess namn, leverantör, typ, syfte och varaktighet (dvs hur länge cookien kommer att stanna i användarens webbläsare).

När borde vi upprätta en cookie policy?

Om ditt företag använder cookies för att samla in information om besökare på din webbplats är du enligt lag skyldig att ge besökarna tydlig och heltäckande information om för vilka ändamål cookies lagras och används. Denna information måste tillhandahållas på ett sätt så att besökaren ser den när de besöker din webbsida första gången. Det enklaste sättet att göra detta är att använda en cookiepolicy som är inbäddad i en "cookie-banner" eller popup-fönster, som visas när användaren besöker webbplatsen första gången. Även om cookie policyn är ett fristående dokument bör det användas tillsammans med en integritetspolicy, som förklarar mer detaljerat hur ditt företag samlar in, använder, lagrar, överför och säkrar personuppgifter.

Varför är en cookie policy viktig och varför borde vi ha en cookie policy?

När cookies kan identifiera en individ anses de vara personuppgifter. En cookiepolicy är därför en viktig del för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Det krävs också för att följa ePrivacy-direktivet som gäller för alla företag inom EU.

Det finns stora risker med att inte följa lagstiftningen. De mest allvarliga överträdelserna kan resultera i böter i upp till 4 % av ett företags globala omsättning eller, beroende på vilket belopp som är högst, 20 miljoner euro. För mindre allvarliga överträdelser kan bötesbeloppet uppgå till 2 % av den globala omsättningen eller 10 miljoner euro, beroende på vilket belopp som är högst.

Vilka är det vanligaste fallgroparna med en cookie policy? 

Cookie policyn måste vara specifik för din webbplats. Innan du utarbetar en cookiepolicy bör du därför göra en inventering för att identifiera vilka cookies som din webbplats använder och deras syften. Denna information bör anges i policyn.

Cookie policyn måste vara tydligt tillgänglig på din webbplats. Layouten på just din webbplats kommer därför att avgöra hur cookie policyn presenteras för en besökare. Om din webbplats har stora mängder text är till exempel en länk i sidfoten på webbsidan mycket mindre synlig och tillgänglig (och därför sannolikt inte överensstämmande med kraven i dataskyddsförordningen) än samma länk på webbsida med minimalt med innehåll. För att säkerställa efterlevnad överväg i första hand att placera länken till cookie policyn invid en huvudrubrik på webbplatsen eller använda en cookie-banner.

Det finns ett antal olika typer av cookies. Beroende på vilken typ av cookies som används kan en besökare på din webbplats behöva samtycka till användningen av cookien. Samtycke krävs inte för "väsentliga" eller "strikt nödvändiga cookies". Dessa är cookies som får webbplatsen att fungera genom att aktivera grundläggande funktioner, utan vilka webbplatsen inte skulle kunna fungera korrekt. Andra cookies, såsom preferenscookies, som gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig eller ser ut, eller marknadsföringscookies, som spårar besökare över webbplatser i syfte att tillhandahålla annonser som är relevanta eller engagerande för den enskilda besökaren, kan endast användas med besökarens samtycke. Samtycket ska vara fritt givet, specifikt, informerat och en entydig indikation på den registrerades önskemål. Samtycket måste också kunna påvisas och ges genom tydlig positiv viljeyttring från besökaren - att scrolla eller svepa genom en webbsida eller liknande aktivitet från besökaren kommer inte under några omständigheter att uppfylla lagens krav på samtycke.

Vi har avtalen du behöver

Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar. Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa en skräddarsydd cookie policy genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.