Ska ni ta in nya pengar och ge ut aktier? Vi lär dig allt om nyemission av aktier!

Feb 23, 2021

Om ni behöver nytt kapital i ert bolag kan ni göra en nyemission av aktier. En nyemission innebär att ni ger ut nya aktier mot kontant betalning från investerarna. Huvudregeln är att alla befintliga aktieägare har rätt att teckna aktierna i en nyemission i förhållande till det antal aktier de redan äger (detta kallas företrädesemission) men det är möjligt att istället rikta emissionen till en eller flera andra individer eller företag, förutsatt att 2/3 av aktieägarna är för en sådan ordning. En riktad nyemission innebär en utspädning av befintliga aktieägares innehav eftersom det totala antalet aktier ökar.

Hur går en nyemission till?

Det är aktieägarna i ert bolag som på en bolagsstämma beslutar om nyemissionen, oftast efter förslag från styrelsen.

PocketLaw hjälper er att ta fram de dokument som krävs för emissionen. Därefter måste ni uppdatera aktieboken i bolaget och registrera emissionen hos Bolagsverket inom sex månader från det att aktieägarna har beslutat om den. Börja med att svara på ett antal frågor i vår förberedande vägledning, som hjälper er att avgöra om det är något utöver framtagandet av dokument för själva emissionen som ni behöver göra. Det kan t.ex. vara att uppdatera bolagsordningen för att ni ska kunna ge ut ett nytt aktieslag eller för att antalet aktier i bolaget passerar det stadgade maxtaket. Vägledningen förbereder er också genom att ni får annan viktig information som ni behöver, bl.a. om kraven på deltagande och röster på bolagsstämman som beslutar om emissionen.

Viktiga tidsaspekter

Om inte alla aktieägare i bolaget kommer vara representerade på den extra bolagsstämman som ska besluta om nyemissionen och är OK med en förenklad process så måste styrelsen först kalla aktieägarna minst två veckor innan stämman hålls. Om ni även måste ändra er bolagsordning inför nyemissionen måste ni dock kalla minst fyra veckor i förväg. Revisorn i bolaget behöver involveras i en kontantemission innan den beslutas på en extra bolagsstämma, detta eftersom styrelsen måste upprätta ett skriftlig utlåtande om vad som har hänt i bolaget sedan förra årsredovisningen lämnades. Revisorn måste då uttala sig över detta, förutsatt att inte alla aktieägare i bolaget är representerade på stämman och är OK med att något skriftligt utlåtande inte tas fram). Kom ihåg att  investerarna ofta behöver lite tid på sig att teckna sig för och betala aktierna efter det att stämman har beslutat om villkoren för emissionen, vilket ni bör ta med i tidsplanen. Nyemissionen måste anmälas till Bolagsverket för registrering inom sex månader från aktieägarnas beslut, annars gäller inte nyemissionen. Så kan PocketLaw hjälpa er bygga bättre företag.

PocketLaws plattform kan du få smart vägledning så du hittar rätt, skapa avtal enbart genom att svara på enkla frågor, få juridisk information, ett smart filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt du behöver för att driva er verksamhet framåt.Juridiken fortsätter att utvecklas i takt med att nya krav introduceras. Vi vill växa med ditt bolag och kommer fortsätta ha “örat mot rälsen” för att kunna uppdatera dig om hur utvecklingen sker så att du hinner agera i tid.Kontakta oss redan idag om du har frågor om detta så guidar vi dig rätt.

Maila oss på support@pocketlaw.se så återkommer vi till dig.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.