Skydd för varumärke och andra immateriella tillgångar

Feb 23, 2021

För många bolag är varumärket och andra immateriella rättigheter de allra viktigaste tillgångarna. Trots detta är det vanligt att bolagen inte har koll på hur de ska göra för att skydda dem. Att inte skydda ert varumärke kan i värsta fall innebära att någon annan hinner före och registrerar varumärket, vilket hindrar er från att fortsätta använda det. Att inte skydda andra typer av immateriella tillgångar, såsom källkod, mjukvara, text och bild, genom avtal kan också innebära att ni inte får använda sådant som era anställda eller konsulter har tagit fram på det sätt som ni vill.

Registrera ert varumärke hos rätt myndighet

Ett varumärke är ett kännetecken för ett bolag, en produkt eller en tjänst. Varumärket kan vara en symbol, ett namn, en slogan eller ett annat karaktäristiskt kännetecken. Att registrera bolagets varumärke ger er ensamrätt till det. Ensamrätten innebär att era konkurrenter inte får använda samma eller liknande varumärken, vilket givetvis är positivt och stärker bolagets position på marknaden.

Registreringen görs hos Patent- och registreringsverket (PRV) och ger skydd för varumärket i Sverige. Om man vill söka skydd i hela EU kan man istället registrera varumärket hos EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Att registrera varumärket hos EUIPO istället för PRV kan vara fördelaktigt om ni bedriver verksamhet i flera EU-länder. Genom att skydda bolagets varumärke blir bolaget mer attraktivt för både investerare och affärspartners.

IP-kollen hjälper er

Det finns många svåra frågor kopplade till immateriella tillgångar, eller “intellectual properties” som det heter på engelska. Hur kan man skydda en domän? Vilka nackdelar finns det med att använda open source? Vem äger källkoden som tech-avdelningen skapat? Detta är bara några exempel på alla de frågor som ni kan få svar på genom att göra IP-kollen i PocketLaws plattform. IP-kollen är ett digitalt självtest som ger er svar på hur skyddet för era immateriella tillgångar ser ut idag, men som också ger er vägledning i hur ni kan förbättra det. Se till att få koll på hur ni skyddar era immateriella tillgångar så slipper ni hamna i situationer där ert varumärke eller er domän inte längre kan användas p.g.a. att någon annan hunnit registrera dem före er.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Vi hjälper er att förstå era behov och att hitta rätt i juridiken. Genom IP-kollen får ni hjälp med att förstå vad ni behöver göra för att skydda era varumärken och andra immateriella tillgångar. I Pocketlaws plattform kan ni också skapa skräddarsydda konsultavtal, sekretessavtal, anställningsavtal, samarbetsavtal och mycket annat genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan ni spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.