Uppförandekod - Code of Conduct

Feb 24, 2023

En uppförandekod är ett dokument som innehåller en samling av regler och riktlinjer för hur anställda och andra personer som agerar på bolagets vägnar ska förhålla sig. Dokumentet är ett compliance-dokument som syftar till att skydda verksamheten genom att tydliggöra bolagets förväntningar och krav på anställda. Dokumentet kan reglera såväl etiska som legala förhållningssätt.

Vad är en uppförandekod till för?

Syftet med en uppförandekod är att skapa en gemensam förståelse för vad som är acceptabelt beteende och vad som inte är det. Det är också ett verktyg för att förebygga och hantera konflikter och oönskade händelser. En uppförandekod kan också bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och främja en etisk kultur inom företaget.

Varför ska man upprätta en uppförandekod?

Det finns många anledningar till varför företag bör upprätta en uppförandekod. En av de viktigaste anledningarna är att det kan hjälpa till att förebygga oönskade händelser och konflikter. En uppförandekod kan också bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och främja en etisk kultur. Det kan också hjälpa till att skydda företaget från juridiska och finansiella problem.

Vilka är de vanligaste misstagen när man upprättar en uppförandekod?

En av de vanligaste misstagen vid upprättande av en uppförandekod är att det inte görs tillräckligt med research eller att det inte tas hänsyn till företagets specifika verksamhet och kultur. Det är också vanligt att uppförandekoder formuleras på ett svårtytt och svårbegripligt sätt. En annan vanlig misstag är att inte säkerställa att alla anställda får den information och utbildning de behöver för att förstå och följa uppförandekoden.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Anställningsbetyg genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.