Uppsägning vid arbetsbrist

Feb 24, 2021

Om ni behöver säga upp en anställd är det viktigt att säkerställa att ni vidtar rätt åtgärder. Felaktig uppsägning kan resultera i höga skadestånd och att uppsägningen ogiltigförklaras.

Vad är arbetsbrist?

Arbetsbrist är den vanligaste orsaken till uppsägning. Det är arbetsbrist om det saknas tillräckligt med arbetsuppgifter eller om det inte finns tillräckligt mycket pengar till löner eller att driva verksamheten. Det kan också vara arbetsbrist om en omstrukturering resulterat i för många anställda i verksamheten.

Det viktiga är att det inte finns några personliga omständigheter som ligger till grund för uppsägningen.Det är ni som arbetsgivare som avgör om det är arbetsbrist men arbetsbristen får inte vara “påhittad”. Om uppsägningen ifrågasätts och prövas i domstol måste ni kunna bevisa att det fanns företagsekonomiska anledningar eller andra verksamhetsskäl för uppsägningen.

Vad är viktigt att tänka på vid arbetsbrist?

  • Sakliga skäl: Kontrollera att ni verkligen har arbetsbrist, det kan vara brist på arbetsuppgifter eller att det inte finns tillräckligt med pengar till löner, eller att ni behöver omorganisera av andra skäl. Arbetsbrist får inte ha med den anställde personligen att göra.

  • Omplacering: Ni som arbetsgivare behöver först utreda om det finns möjlighet att omplacera istället för att säga upp. Det är inte sakliga skäl för uppsägning om ni kan omplacera arbetstagaren.

  • Turordningsreglerna: Vid uppsägning pga. arbetsbrist gäller principen "sist in, först ut": en person med kortare anställningstid sägs upp före den med längre anställningstid. Om en anställd med längre anställningstid saknar tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar, kan denne bli uppsagd istället för kollega med kortare anställningstid. 

  • Från 1 oktober 2022 är det möjligt för alla företag, oavsett storlek, att undanta 3 personer från turordningslistan. Detta betyder att även om tre personer har anställts efter en annan anställd med likvärdiga kvalifikationer kan företaget välja att säga upp den person som har varit anställd längre. Annorlunda uttryckt: företaget kan behålla upp till tre personer som är av särskild betydelse för verksamheten och detta avgör företaget. 

  • Förhandlingsskyldighet: Om ni har kollektivavtal eller den anställda är medlem i ett facklig organisation är det också viktigt att ni förhandlar med den anställdes fackförbund. Detta måste ske innan ni fattar beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vanliga misstag vid arbetsbrist

  • Att skriftligt besked om uppsägning inte lämnas utan att arbetsgivaren endast muntligt informerar den anställde om uppsägning.

  • Att arbetsgivaren missar att följa regler om turordning och omplacering.

  • Att arbetsgivaren inte uppfyller sin skyldighet att förhandla med facket när det finns kollektivavtal eller anställd som sägs upp är medlem i en facklig organisation.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.