Uppsägning vid personliga skäl

Feb 24, 2021

Om ni behöver säga upp en anställd är det viktigt att säkerställa att ni vidtar rätt åtgärder. Felaktig uppsägning kan resultera i höga skadestånd och att uppsägningen ogiltigförklaras.

Vad är personliga skäl?

En anställd kan sägas upp pga. personliga skäl i de fall den anställde agerar på ett oönskat sätt och denne är medveten om att beteendet är oacceptabelt. Om ni funderar på uppsägning av personliga skäl är det viktigt att ni går igenom vilka bevis ni har för era påståenden. En uppsägning får inte baseras på obekräftade antaganden eller rykten.

Exempel på när det kan finnas grund för uppsägning av personliga skäl är dåliga arbetsprestationer, samarbetssvårigheter, eller att affärsverksamheten skadats eller liknande.

Vad är viktigt att tänka på vid uppsägning av personliga skäl?

  • Orsak till uppsägning: Uppsägning pga. personliga skäl får endast göras om den anställde har agerat på ett sätt som har orsakat eller riskerar att orsaka bolaget skada (behöver inte vara ekonomisk skada). Kontrollera noggrant vilka bevis ni har för era påståenden.

  • Varning/Erinran: En uppsägning får inte komma som en överraskning. Den anställda måste vara medveten om att dennes beteende är ett problem. Arbetsgivaren är därför ansvarig för att göra den anställda medveten om problemet genom en varning om att denne beter sig på ett oönskat sätt. Varningen måste inte vara skriftlig men det kan vara fördelaktigt då om uppsägning ifrågasätts.

  • Tvåmånadersregeln: Ni måste även agera inom två månader efter en händelse som kan betraktas som misskötsel. Tiden räknas från att arbetsgivaren fått reda på den senaste misskötseln.

  • Omplacering: Innan uppsägning måste arbetsgivaren normalt undersöka om personen kan omplaceras till en annan del av verksamheten. Om en anställd t.ex. underpresterar i ett arbete kanske hen passar bättre för en annan ledig tjänst med andra arbetsuppgifter.

  • Förvarning: Minst två (2) veckor innan uppsägning måste ni förvarna den anställda om hen kommer att sägas upp (notera att denna förvarning inte kan göras i samband med den varning som ska göras enligt punkten ovan). Om den anställda är medlem i en facklig organisation ska även facket meddelas om uppsägningen.

Vanliga misstag vid uppsägning av personliga skäl

  • Att skriftligt besked om uppsägning inte lämnas utan att arbetsgivaren endast muntligt informerar den anställde om uppsägning.

  • Att arbetsgivaren missar att agera i tid och/eller inte har underlag som visar på det oönskade beteendet.

  • Att arbetsgivaren avskedar personen istället för att säga upp. Det är stor skillnad på avsked och uppsägning. För avsked krävs det att den anställda avsiktligt grovt misskött sin anställning.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.