Uppsägningstid

Feb 24, 2021

För en person som är tillsvidareanställd (fast anställd) kan uppsägningstiden vara olika lång beroende på vem som säger upp anställningen. Uppsägningstiden kan alltså variera om den anställde blir uppsagd av företaget eller om hen säger upp sig själv.

Vilken uppsägningstid gäller?

Vanligtvis framgår det av anställningsavtalet vilken uppsägningstid som gäller, men om det inte gör det så gäller alltid en minsta uppsägningstid om 1 månad för både företaget och den anställde enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS ökar sedan uppsägningstidens längd ju längre den anställde har varit anställd i företaget. Den uppsägningstid som den anställde har rätt till om hen skulle bli uppsagd av företaget är:

  • 1 månad om anställningstiden är kortare än 2 år

  • 2 månader om anställningstiden är minst 2 år men kortare än 4 år

  • 3 månader om anställningstiden är minst 4 år men kortare än 6 år

  • 4 månader om anställningstiden är minst 6 år men kortare än 8 år

  • 5 månader om anställningstiden är minst 8 år men kortare än 10 år

  • 6 månader om anställningstiden är 10 år eller längre.

Om den anställde däremot säger upp sig själv har hen 1 månads uppsägningstid om inget annat står i anställningsavtalet.

En visstidsanställning(tidsbegränsad anställning) upphör vanligtvis vid den tidpunkt som framgår av anställningsavtalet. Exempel på en form av visstidsanställning är vikariat.

En provanställning kan avbrytas utan uppsägningstid. Företaget måste däremot förvarna (underrätta) den anställde om att provanställningen ska avbrytas minst 2 veckor i förväg. En provanställning kan aldrig vara längre än 6 månader.

Vanliga misstag

Det är vanligt att företaget missar att reglera uppsägningstiden i anställningsavtalet eller endast hänvisar till LAS bestämmelser om uppsägningstid. I sådant fall gäller bara 1 månads uppsägningstid om den anställde säger upp sig själv oberoende av hur länge hen har varit anställd i företaget.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.