Hoppa till innehåll

Avtal & dokument

Med PocketLaw kan du hantera all företagets vardagsjuridik. Här har vi listat de avtal och dokument vi erbjuder i våra olika abonnemang. Saknar du något? Kontakta oss för vi utökar ständigt vårt utbud baserat på företags behov.

DokumentSpråkGoPlusProPremium
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieöverlåtelseavtal
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring
Avslutsavtal
Avslutsavtal
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal om kvalificerade personaloptioner
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Besked om avskedande
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Bolagsordning
Cookie Policy
Cookie Policy
Dokumentation av personuppgiftsincident
Dokumentation av personuppgiftsincident
Enkelt köpavtal
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Fullmakt
Information om samtycke
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande uppdrag
Konsultavtal - Projekt
Kundavtal - Tjänster för företag
Kundavtal - Tjänster för företag
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
Ramavtal för timanställning
Ramavtal för timanställning
Returpolicy
Returpolicy
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Investerare
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Konsult
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Samarbeten
Sekretessavtal (ENG: NDA) - Ömsesidigt
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Uppförandekod (Code of Conduct)
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Bolaget

DokumentSpråkGoPlusProPremium
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieöverlåtelseavtal
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Avtal om kvalificerade personaloptioner
Bolagsordning
Fullmakt
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Uppförandekod (Code of Conduct)

Avtal i Kommersiella avtal

DokumentSpråkGoPlusProPremium
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring
Enkelt köpavtal
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande uppdrag
Konsultavtal - Projekt
Kundavtal - Tjänster för företag
Kundavtal - Tjänster för företag
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Returpolicy
Returpolicy
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Investerare
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Konsult
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Samarbeten
Sekretessavtal (ENG: NDA) - Ömsesidigt

Avtal i HR & Anställda

DokumentSpråkGoPlusProPremium
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Avslutsavtal
Avslutsavtal
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för praktikarbete (Internship)
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Besked om avskedande
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
Ramavtal för timanställning
Ramavtal för timanställning
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Dataskydd & GDPR

DokumentSpråkGoPlusProPremium
Cookie Policy
Cookie Policy
Dokumentation av personuppgiftsincident
Dokumentation av personuppgiftsincident
Information om samtycke
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal