Hoppa till innehåll

Avtal & dokument

Med PocketLaw kan du hantera all företagets vardagsjuridik. Här har vi listat de avtal och dokument vi erbjuder i våra olika abonnemang. Saknar du något? Kontakta oss för vi utökar ständigt vårt utbud baserat på företags behov.

DokumentSpråkGoProPremium
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieöverlåtelseavtal
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring
Avsked - Besked om att anställningen upphör
Avslutsavtal
Avslutsavtal
Avtal - Praktikplats/Internship
Avtal - Praktikplats/Internship
Avtal om kvalificerade personaloptioner
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - personliga skäl
Besked om uppsägning - personliga skäl
Besked om uppsägning företagsledare
Besked om uppsägning företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Bolagsordning
Cookie Policy
Cookie Policy
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Fullmakt
Information om samtycke
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Projekt
IT-konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande
Konsultavtal - Löpande
Konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Projekt
Kundavtal - Tjänster för företag
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
Ramavtal för timanställning
Ramavtal för timanställning
Returpolicy
Returpolicy
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Investerare
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Konsult
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Samarbeten
Sekretessavtal (ENG: NDA) - Ömsesidigt
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Uppförandekod (Code of Conduct)
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Bolaget

DokumentSpråkGoProPremium
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieöverlåtelseavtal
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Avtal om kvalificerade personaloptioner
Bolagsordning
Fullmakt
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Uppförandekod (Code of Conduct)

Avtal i Kommersiella avtal

DokumentSpråkGoProPremium
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Projekt
IT-konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande
Konsultavtal - Löpande
Konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Projekt
Kundavtal - Tjänster för företag
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Returpolicy
Returpolicy
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal - Ensidigt
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Investerare
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Konsult
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Samarbeten
Sekretessavtal (ENG: NDA) - Ömsesidigt

Avtal i HR & Anställda

DokumentSpråkGoProPremium
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Avsked - Besked om att anställningen upphör
Avslutsavtal
Avslutsavtal
Avtal - Praktikplats/Internship
Avtal - Praktikplats/Internship
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - personliga skäl
Besked om uppsägning - personliga skäl
Besked om uppsägning företagsledare
Besked om uppsägning företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
Ramavtal för timanställning
Ramavtal för timanställning
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Dataskydd & GDPR

DokumentSpråkGoProPremium
Cookie Policy
Cookie Policy
Information om samtycke
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal