Hoppa till innehåll

Avtal & dokument

Med PocketLaw kan du hantera all företagets vardagsjuridik. Här har vi listat de avtal och dokument vi erbjuder i våra olika abonnemang. Saknar du något? Kontakta oss för vi utökar ständigt vårt utbud baserat på företags behov.

DokumentSpråkFreeGoPlusProPremium
Aktieägaravtal
Aktieägaravtal
Aktieägartillskott
Aktieägartillskott
Aktieöverlåtelseavtal
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för företag
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Ändringsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal för tjänstemän - Tillsvidare - Kollektivavtal
Anställningsavtal för tjänstemän - Tillsvidare - Kollektivavtal
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Återförsäljaravtal
Avräkningsnota
Avräkningsnota
Avsiktsförklaring (eng. Letter of intent)
Avsiktsförklaring (eng. Letter of intent)
Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)
Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)
Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och datadelning
Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och datadelning
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för timanställning
Avtal för timanställning
Avtal om kvalificerade personaloptioner
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Bekräftelse på mottagen uppsägning av anställd
Bekräftelse på mottagen uppsägning av anställd
Besked om avskedande
Besked om avskedande
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Beställningsformulär - Tjänster
Beställningsformulär - Varor
Bolagsordning
Cookie Policy
Cookie Policy
Dokumentation av personuppgiftsincident
Dokumentation av personuppgiftsincident
Enkelt köpavtal
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Fullmakt
Fullmakt
Influenceravtal
Information om samtycke
Information om samtycke
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Investeringar - Investeringsavtal
Investeringar - Term sheet
IT-konsultavtal - Löpande uppdrag
IT-konsultavtal - Löpande uppdrag
IT-konsultavtal - Projekt
IT-konsultavtal - Projekt
Kallelse årsstämma
Konsultavtal
Konsultavtal
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande uppdrag
Konsultavtal - Löpande uppdrag
Konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Projekt
Kundavtal - Tjänster för företag
Kundavtal - Tjänster för företag
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
Ramavtal för köp och sälj av varor
Returpolicy
Returpolicy
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt (Enkel version)
Skuldebrev - Enkel version
Skuldebrev - Enkel version
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Teckningsoptioner - Avtal
Teckningsoptioner - Emissionsdokument
Teckningsoptioner - Styrelsens förslag
Teckningsoptioner - Tilldelningsbeslut
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Uppförandekod (Code of Conduct)
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Bolaget

DokumentSpråkFreeGoPlusProPremium
Aktieägaravtal
Aktieägaravtal
Aktieägartillskott
Aktieägartillskott
Aktieöverlåtelseavtal
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Avräkningsnota
Avräkningsnota
Avtal om kvalificerade personaloptioner
Bolagsordning
Fullmakt
Fullmakt
Investeringar - Investeringsavtal
Investeringar - Term sheet
Kallelse årsstämma
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Skuldebrev - Enkel version
Skuldebrev - Enkel version
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Teckningsoptioner - Avtal
Teckningsoptioner - Emissionsdokument
Teckningsoptioner - Styrelsens förslag
Teckningsoptioner - Tilldelningsbeslut
Uppförandekod (Code of Conduct)

Avtal i Kommersiella avtal

DokumentSpråkFreeGoPlusProPremium
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för företag
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Ändringsavtal
Återförsäljaravtal
Avsiktsförklaring (eng. Letter of intent)
Avsiktsförklaring (eng. Letter of intent)
Beställningsformulär - Tjänster
Beställningsformulär - Varor
Enkelt köpavtal
Influenceravtal
IT-konsultavtal - Löpande uppdrag
IT-konsultavtal - Löpande uppdrag
IT-konsultavtal - Projekt
IT-konsultavtal - Projekt
Konsultavtal
Konsultavtal
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande uppdrag
Konsultavtal - Löpande uppdrag
Konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Projekt
Kundavtal - Tjänster för företag
Kundavtal - Tjänster för företag
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Ramavtal för köp och sälj av varor
Returpolicy
Returpolicy
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ensidigt (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) - Ömsesidigt (Enkel version)

Avtal i HR & Anställda

DokumentSpråkFreeGoPlusProPremium
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Uppdaterat enligt kommande ändringar i arbetsrätten)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal för tjänstemän - Tillsvidare - Kollektivavtal
Anställningsavtal för tjänstemän - Tillsvidare - Kollektivavtal
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)
Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för timanställning
Avtal för timanställning
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Bekräftelse på mottagen uppsägning av anställd
Bekräftelse på mottagen uppsägning av anställd
Besked om avskedande
Besked om avskedande
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Dataskydd & GDPR

DokumentSpråkFreeGoPlusProPremium
Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och datadelning
Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och datadelning
Cookie Policy
Cookie Policy
Dokumentation av personuppgiftsincident
Dokumentation av personuppgiftsincident
Information om samtycke
Information om samtycke
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal