Hoppa till innehåll

Avtal & dokument

Med PocketLaw kan du hantera all företagets vardagsjuridik. Här har vi listat de avtal och dokument vi erbjuder i våra olika abonnemang. Saknar du något? Kontakta oss för vi utökar ständigt vårt utbud baserat på företags behov.

Alla avtal

DokumentSpråkFreeGoPlusProPremium
Aktieägaravtal
Aktieägaravtal
Aktieägartillskott
Aktieägartillskott
Aktieöverlåtelseavtal
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för företag (B2B)
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor - Varor för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för företag
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för företag
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor för SaaS-bolag - Tjänster för privatpersoner
Allmänt avtal
Allmänt avtal
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Ändringsavtal
Ändringsavtal
Anmälan om företrädesrätt till återanställning
Anmälan om företrädesrätt till återanställning
Anslutning till aktieägaravtal
Anslutning till aktieägaravtal
Ansökan om föräldraledighet
Ansökan om föräldraledighet
Ansökan om ledighet för att driva företag
Ansökan om ledighet för att driva företag
Ansökan om semester + svar
Ansökan om semester + svar
Ansökan om studieledighet + svar
Ansökan om studieledighet + svar
Ansökan om tjänstledighet + svar
Ansökan om tjänstledighet + svar
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Särskild visstidsanställning
Anställningsavtal - Särskild visstidsanställning
Anställningsavtal - Särskild visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Särskild visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal för tjänstemän - Tillsvidare - Kollektivavtal
Anställningsavtal för tjänstemän - Tillsvidare - Kollektivavtal
Anställningsbetyg
Anställningsbetyg
Användarvillkor
Användarvillkor
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Återförsäljaravtal (Distributionsavtal)
Avräkningsnota
Avräkningsnota
Avsiktsförklaring (eng. Letter of intent)
Avsiktsförklaring (eng. Letter of intent)
Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)
Avslutsavtal (Överenskommelse om upphörande av anställning)
Avstående från företrädesrätt
Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och datadelning
Avtal för gemensamt personuppgiftsansvar och datadelning
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för praktikarbete (Internship)
Avtal för timanställning (Att användas från och med den 1 oktober 2022)
Avtal för timanställning (Att användas från och med den 1 oktober 2022)
Befattningsbeskrivning
Befattningsbeskrivning
Begäran om flexibel anställningsform
Bekräftelse på mottagen uppsägning från anställd
Bekräftelse på mottagen uppsägning från anställd
Besked om avskedande
Besked om avskedande
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning - Företagsledare
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Besked om uppsägning p.g.a. personliga skäl
Beställningsformulär - Tjänster
Beställningsformulär - Tjänster
Beställningsformulär - Varor
Beställningsformulär - Varor
Bolagsordning
Cookie Policy
Cookie Policy
Dokumentation av personuppgiftsincident
Dokumentation av personuppgiftsincident
Enkelt köpavtal
Extra bolagsstämma - Kallelse
Extra bolagsstämma - Protokoll
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Förlängningsavtal för konsulter
Fullmakt
Fullmakt
Influenceravtal
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Instruktion för hantering av personuppgiftsincidenter
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Intern dataskyddspolicy
Intyg om pågående anställning
Intyg om pågående anställning
Investeringar - Investeringsavtal
Investeringar - Term sheet
Kallelse årsstämma
Konsekvensbedömning (DPIA)
Konsultavtal
Konsultavtal
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Kundavtal - Tjänster för företag
Kundavtal - Tjänster för företag
Leasingavtal
Leveranspolicy
Leveranspolicy
Licensavtal
Licensavtal för slutanvändare (EULA)
Minoritets-aktieägaravtal
Minoritets-aktieägaravtal
Nyemission - Stämmoprotokoll (extra stämma)
Nyemission - Styrelsens förslag
Nyemission - Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Nyemission - Styrelseprotokoll tilldelning av aktier
Nyemission - Teckningslista
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande
Överlåtelseavtal för immateriella rättigheter (IP)
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Policy för visselblåsning
Policy för visselblåsning
Policy om distansarbete
Policy om distansarbete
QESO - Avtal om kvalificerade personaloptioner
QESO - Avtal om kvalificerade personaloptioner
QESO - Styrelseprotokoll
QESO - Styrelseprotokoll
Ramavtal för köp och sälj av varor
Returpolicy
Returpolicy
SAFE Option Agreement
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Samtycke
Secondment Letter
Sekretessavtal (eng. NDA)
Sekretessavtal (eng. NDA)
Sekretessavtal (eng. NDA) (Enkel version)
Sekretessavtal (eng. NDA) (Enkel version)
Service Level Agreement (SLA)
Serviceavtal
Skuldebrev - Enkel version
Skuldebrev - Enkel version
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Teckningsoptioner - Återköp
Teckningsoptioner - Avtal
Teckningsoptioner - Emissionsdokument
Teckningsoptioner - Styrelsens förslag
Teckningsoptioner - Tilldelningsbeslut
Underrättelse om ändring av villkor
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt avskedande
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Underrättelse/varsel om tilltänkt uppsägning p.g.a. personliga skäl
Uppförandekod (Code of Conduct)
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande