Hoppa till innehåll

Att anlita en konsult

Om ni vill anlita en konsult finns det några saker som är bra att tänka på. Eftersom konsultuppdraget inte regleras av anställningsskyddslagen (LAS) eller annan arbetsrättslig lagstiftning är det särskilt viktigt att ni reglerar vilka villkor som ska gälla för uppdraget i ett skriftligt avtal.

Immateriella rättigheter

Ska konsulten hjälpa er att ta fram uppfinningar, datorprogram, konstnärliga verk eller annan typ av immateriell egendom är det särskilt viktigt att ni har en bestämmelse i konsultavtalet som reglerar rättigheterna till egendomen. I annat fall finns det risk för att konsulten får äganderätten till all egendom som hen skapat och att ni inte kan använda den som tänkt.

Viktigt att tänka på när ni anlitar konsulter

  • beskriva konsultens uppdrag
  • ange hur länge uppdraget ska pågå (t.ex. tills ett visst datum eller tills ett visst projekt är avslutat)
  • ange vilken ersättning konsulten ska få för uppdraget
  • specificera att ni får äganderätten till den produkt som konsulten tar fram inom ramen för uppdraget
  • klargöra andra frågor som är viktiga för er, t.ex. att konsulten ska följa er Code of Conduct.

PocketLaw hjälper er att bygga bättre företag

PocketLaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.