Hoppa till innehåll

Distansarbete och arbetsgivarens ansvar

På grund av den rådande Coronapandemin uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som kan att jobba hemifrån. När många eller alla på arbetsplatsen jobbar hemifrån finns flera frågor som du som arbetsgivare behöver tänka på. Det finns både fördelar och nackdelar med distansarbete. En fördel är att man slipper restiden till jobbet vilket ger mer tid över till annat, men gränsen mellan jobb och privatliv blir samtidigt oklar vilket kan leda till stress för många anställda.

Vad behöver du som arbetsgivare tänka på?

Vad många arbetsgivare inte känner till är att du fortfarande har samma arbetsmiljöansvar över dina anställda även om de arbetar hemifrån istället för på kontoret. Det är givetvis svårare att få insyn i de anställdas arbetsmiljö när arbetet sker ifrån hemmet, men genom att ha en policy om distansarbete ser ni till att skapa tydlighet om vad som gäller och sätter rätt förväntningar. Vilka tider ska den anställde finnas tillgänglig och hur ofta ska gemensamma avdelningsmöten hållas är exempel på saker som kan regleras i en policy.

Om ni inte har någon policy om distansarbete på plats kan ni snabbt och enkelt skapa det i PocketLaws plattform redan idag! Vi ställer frågor digitalt som hjälper dig att tänka igenom vad som är viktigt för just er och dina medarbetare så ni gör vad ni kan för att underlätta i detta svåra läge. 

Så kan PocketLaw hjälpa ditt företag

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. Med PocketLaws plattform kan du enkelt ta fram de avtal och policies du behöver för att bli en bättre arbetsgivare och säkra rätt förväntningar hos anställda och även myndigheter. Detta skapar du genom att svara på enkla frågor digitalt. I plattformen har ni all juridik ni behöver för att driva er verksamhet framåt.