Hoppa till innehåll

“Get your house in order” och undvik juridiska fallgropar

Juridik är oftast inte vad företag vill spendera mycket tid eller stora summor pengar på, i synnerhet inte i start-up-fasen. Därför skapade PocketLaw House in Order-paketet. Paketet är riktat mot mindre och nystartade företag för att ni ska få all den support som behövs för att klara av juridiken som man inte kommer ifrån när man drar igång och bedriver en verksamhet.

Vad erbjuder House in Order-paketet?

Paketet är er nyckel för att kunna minimera tid och pengar på juridiken och ändå bygga upp ett hållbart företag. Det ger er tillgång till en mängd olika avtal, juridiska dokument och guider som hjälper er genom den snåriga juridikdjungeln på ett smidigt sätt. Våra avtal är enkla att förstå och lätta att skapa.

Vad innehåller House in Order-paketet?

Den viktigaste vägledningen (t.ex. Anställningsavtal och hur ni får använda personuppgifter) De viktigaste avtalen inom HR & anställning, GDPR, kommersiella avtal och bolagsformalia Integrerad E-signering Obegränsat lagringsutrymme för dokument Obegränsat antal användare Smidig avtalshantering med behörighetsnivåer och påminnelser

Varför är anställningsavtal viktiga?

Anställningsavtal klargör både företagets och de anställdas rättigheter och skyldigheter. Genom att förtydliga vad som gäller i anställningen skapar ni goda förutsättningar för ett välfungerande anställningsförhållande, vilket kan spara både tid och pengar i framtiden. Ett anställningsavtal reglerar bl.a. vilken uppsägningstid och anställningsform den anställde har. Det är viktigt att specificera om anställningen är tidsbegränsad (t.ex. ett vikariat) eller gäller tills vidare (även kallat tillsvidareanställning eller fast anställning). Om anställningen ska inledas med en provanställning bör detta också stå i anställningsavtalet för att undvika onödiga missförstånd.

Varför är en korrekt hantering av personuppgifter viktigt?

Om ert företag inte följer dataskyddsförordningen (GDPR) har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rätt att dela ut dryga böter. Sedan GDPR trädde i kraft 2018 har risken för en hög bot varit det starkaste incitamentet till att många företag valt att prioritera arbetet med dataskyddsfrågor. I takt med att medvetenheten ökar hos allmänheten (dvs. era kunder) så ökar även risken för att ert förtroende och varumärke skadas om ni inte har kontroll över hur ni använder kundernas personuppgifter. Eftersom att personuppgifter oftast är företagets viktigaste tillgång är det även nödvändigt ur ett affärsperspektiv att ni använder dem på ett sätt som är förenligt med lagen. Annars riskerar ni att inte få använda personuppgifterna på det sätt som ni hade tänkt er.

Varför är kommersiella avtal samt sekretess- och samarbetsavtal viktiga?

Kommersiella avtal samt sekretess- och samarbetsavtal är viktiga om ni ska arbeta med externa partners. Att ingå skriftliga avtal är grundläggande i alla affärsrelationer för att båda parterna till avtalet ska veta vad som gäller och vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot varandra. Hur ska företagshemligheter få användas? Ska en part få rekrytera den andra partens anställda? Får en part samtidigt samarbeta med den andra partens konkurrent? Ska en part som bryter mot avtalet betala vite? Alla dessa frågor bör man ta ställning till och reglera i avtalet.

Hur kan House in Order-paketet hjälpa ert företag?

PocketLaws mål är att ni ska kunna jobba med juridiken på ett smart och enkelt sätt till en låg kostnad. Med PocketLaw kan ni upprätta bra och kvalitativa avtal på ett enkelt sätt. House in Order-paketet ser till att ni sparar både tid och pengar.

För att sammanfatta

Genom att skapa tydliga avtal undviker ni missförstånd mellan er och era kunder. Ta fram anställningsavtal som återspeglar marknadspraxis och som ger ett seriöst intryck när ni rekryterar. Genom att ingå sekretessavtal med era samarbetspartners skyddar ni era företagshemligheter och genom att behandla era kunders personuppgifter på rätt sätt slipper ni dyra böter och behåller kundernas förtroende.

Så kan PocketLaw hjälpa er att bygga bättre företag

I PocketLaws plattform kan du få smart vägledning så att du hittar rätt, skapa avtal enbart genom att svara på enkla frågor, få juridisk information, ett smart filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt du behöver för att driva er verksamhet framåt.

Juridiken fortsätter att utvecklas i takt med att nya krav introduceras. Vi vill växa med ditt bolag och kommer fortsätta ha “örat mot rälsen” för att kunna uppdatera dig om hur utvecklingen sker så att du hinner agera i tid.

Kontakta oss redan idag om du har frågor om detta så guidar vi dig rätt. Maila oss på sales@pocketlaw.se så återkommer vi till dig.