Arbetsgivarens informationsplikt utvidgas på grund av nya EU-regler

12 maj 2022

Den 29 juni 2022 införs ännu fler ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) på grund av att EU:s arbetsvillkorsdirektiv implementeras i Sverige.

I korthet kan sägas att de nya reglerna innebär att arbetsgivare kommer att vara skyldiga att skriftligen informera anställda om fler anställningsvillkor än vad som gäller enligt nuvarande regler. Förutom krav på att ge information om bland annat längden på den anställdes normala arbetsdag eller arbetsvecka och längden på den anställdes betalda semester, vilket redan gäller idag, kommer de nya reglerna innebära att arbetsgivaren skriftligen måste informera om bland annat följande:

  • De regler som arbetsgivaren och den anställde ska följa när någon av dem vill avsluta anställningen.

  • Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete.

  • Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens schemaläggning.

  • Information om rätt till utbildning som arbetsgivaren eventuellt tillhandahåller.

  • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten och information om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren (till exempel tjänstepension).

Viss information måste lämnas till den anställde senast 7 dagar efter att anställningen har börjat. 

Vi rekommenderar att man alltid ingår skriftliga anställningsavtal med sina anställda innan anställningen börjar. Då vet ju båda parterna vad som gäller i anställningen! Genom att ingå ett anställningsavtal, som innehåller all den information som måste lämnas enligt de nya reglerna, har man samtidigt uppfyllt informationsplikten. Det är vad vi kallar för 2 flugor i en smäll!

Visst kan alla de här regeländringarna kännas övermäktiga?! Keep it cool, though! PocketLaw hjälper er så ta det lugnt. Vi arbetar nu för fullt med att uppdatera våra anställningsavtalsmallar för att anpassa dem efter de nya reglerna. Vi återkommer så snart vi är klara med det arbetet.

Befintliga anställningsavtal påverkas inte

De nya informationsreglerna påverkar inte anställningsavtal som har ingåtts före den 29 juni 2022. Däremot ska arbetsgivaren lämna kompletterande information enligt de nya reglerna om den anställde begär det.            

Andra saker att hålla koll på

Arbetsgivaren kommer som huvudregel inte att kunna förbjuda en anställd från att ta en annan anställning. Den anställde får dock inte ta anställning hos en konkurrent till arbetsgivaren eller ta en anställning som hindrar den anställde från att kunna utföra sitt ordinarie jobb.

En anställd som har en visstidsanställning och begär att få en tillsvidareanställning har rätt att få ett skriftligt svar från arbetsgivaren med dennes ställningstagande. Arbetsgivaren måste lämna sitt svar inom en månad. Samma sak gäller för en deltidsanställd som begär att få en högre sysselsättningsgrad. Rätten till ett skriftlig svar från arbetsgivaren gäller inte om den anställde är provanställd eller har en kortare anställningstid än 6 månader.        

Avvikande regler kan gälla om arbetsgivaren har kollektivavtal

Det kommer att vara möjligt att göra avvikelser från flera av de nya informationsreglerna genom kollektivavtal. Om ert bolag har kollektivavtal, rekommenderar vi att ni tar kontakt med er arbetsgivarorganisation för att reda ut vilka regler som kommer att gälla för just er verksamhet.