Integritetspolicy / Privacy policy

24 feb. 2021

Genom en integritetspolicy (Eng: privacy policy) beskriver ni för de personer vars personuppgifter ni behandlar (kunder, samarbetspartners osv.) varför ni behöver använda deras personuppgifter och på vilket sätt ni avser att använda dom. Ni har en skyldighet att informera om hur ni behandlar personuppgifter. Om ni inte informerar på rätt sätt innebär det att ni behandlar personuppgifter på ett olagligt sätt.

Vad är viktigt att tänka på i en integritetspolicy?

  • Informationen ska i de allra flesta fall lämnas innan ni påbörjar behandlingen personuppgifter.

  • Enkel, tydlig och tillgänglig information är inte bara ett krav utan det skapar även trygghet och tillit.

  • Data och personuppgifter är ofta viktigt för att kunna driva affären och det är därför av yttersta vikt att ni kan visa att ni säkerställer skyddet för den personliga integriteten.

Vad behöver vi göra?

  • Om ni inte har en integritetspolicy - ta fram en genom PocketLaw idag.

  • Om ni redan har en integritetspolicy - kolla om den är uppdaterad. En integritetspolicy ska uppdateras och ses över vid behov.

  • Säkerställ att er policy finns tillgänglig på er hemsida och “best practice” är att även länka till den i email signaturen.

Vanliga misstag

  • Ett vanligt misstag är att företag kopierar andra företags information. Det är bättre att inte lämna någon information alls än att lämna fel information som inte är anpassad för er verksamhet.

  • Att inte anpassa policyn till ert företag kan leda till att behandlingen är olaglig.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt