Visstidsanställning

24 feb. 2021

Visstidsanställning är, precis som det låter, en anställning som gäller under en begränsad tid. Det är en vanlig anställningsform och kallas ibland projektanställning. Det är viktigt att hålla koll på slutdatum för pågående visstidsanställningar så de inte övergår i en tillsvidareanställning av misstag för då gäller andra regler för uppsägning.

Allmänt om visstidsanställning

En visstidsanställning får inte vara längre än två år. Därefter övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning.

Det är viktigt att det finns ett slutdatum för anställningen annars finns det risk att den klassas som en tillsvidareanställning och då gäller andra regler för uppsägning. Slutdatum ska regleras i anställningsavtalet.

En visstidsanställning gäller fram tills det avtalade slutdatumet och kan i regel inte sägas upp i förtid. Vill man kunna säga upp anställningen i förtid måste man komma överens om det i anställningsavtalet.

Viktigt att tänka på

Tänk på att timanställning och visstidsanställning inte är samma sak. En timanställning behöver inte vara tidsbegränsad utan kan gälla tills vidare.

Om den anställde inte kommer att få fortsatt anställning när visstidsanställningen upphör ska hen få ett särskilt besked om det minst en månad innan anställningens utgång. Detta krav gäller dock inte om den anställde har varit anställd i företaget i mindre än ett år.

Vad du kan göra

  • Kontrollera att du har avtal för alla visstidsanställda i företaget

  • Håll koll på slutdatum så ni inte missar några tidsfrister

  • Om någon anställd arbetar efter sitt slutdatum, ingå ett nytt anställningsavtal snarast

Så kan Pocketlaw hjälpa dig

Du kan använda Pocketlaw för att skapa och samla era anställningsavtal. Vi hjälper dig hitta rätt avtal och ta fram det själv på bara några minuter, utan att du behöver kunna något om juridik. Med Pocketlaws plattform kan du även enkelt hålla koll på avtalen genom att ställa in påminnelser så du inte missar viktiga deadlines.