Samarbeta i realtid

Samarbeta i realtid

Samarbeta i realtid

Samarbeta i realtid

Samarbeta i realtid

Öka effektiviteten med smidigt samarbete både internt och externt.

Samarbeta externt

Förkorta ledtiderna med feedback i realtid

När ni är redo kan ni enkelt dela erat dokument och bjuda in externa parter att granska och lämna kommentarer. Ni slipper skicka reviderade versioner fram och tillbaka och samlar all feedback på ett och samma ställe.

Illustration of the collaborataion feature in Pocketlaw

Samarbeta externt

Förkorta ledtiderna med feedback i realtid

När ni är redo kan ni enkelt dela erat dokument och bjuda in externa parter att granska och lämna kommentarer. Ni slipper skicka reviderade versioner fram och tillbaka och samlar all feedback på ett och samma ställe.

Illustration of the collaborataion feature in Pocketlaw

Samarbeta externt

Förkorta ledtiderna med feedback i realtid

När ni är redo kan ni enkelt dela erat dokument och bjuda in externa parter att granska och lämna kommentarer. Ni slipper skicka reviderade versioner fram och tillbaka och samlar all feedback på ett och samma ställe.

Illustration of the collaborataion feature in Pocketlaw

Samarbeta externt

Förkorta ledtiderna med feedback i realtid

När ni är redo kan ni enkelt dela erat dokument och bjuda in externa parter att granska och lämna kommentarer. Ni slipper skicka reviderade versioner fram och tillbaka och samlar all feedback på ett och samma ställe.

Illustration of the collaborataion feature in Pocketlaw

Samarbeta internt

Uppnå mer genom att arbeta tillsammans

Skapa uppgifter och finjustera dokument med hjälp av granskningar, kommentarer och redigeringar från era kollegor i realtid. Identifiera och följ enkelt de ändringar som görs med en tydlig historik över vem som har gjort vilka ändringar. Ingen fördröjning, inget krångel.

Illustration showing that you can create tasks in Pocketlaw

Samarbeta internt

Uppnå mer genom att arbeta tillsammans

Skapa uppgifter och finjustera dokument med hjälp av granskningar, kommentarer och redigeringar från era kollegor i realtid. Identifiera och följ enkelt de ändringar som görs med en tydlig historik över vem som har gjort vilka ändringar. Ingen fördröjning, inget krångel.

Illustration showing that you can create tasks in Pocketlaw

Samarbeta internt

Uppnå mer genom att arbeta tillsammans

Skapa uppgifter och finjustera dokument med hjälp av granskningar, kommentarer och redigeringar från era kollegor i realtid. Identifiera och följ enkelt de ändringar som görs med en tydlig historik över vem som har gjort vilka ändringar. Ingen fördröjning, inget krångel.

Illustration showing that you can create tasks in Pocketlaw

Samarbeta internt

Uppnå mer genom att arbeta tillsammans

Skapa uppgifter och finjustera dokument med hjälp av granskningar, kommentarer och redigeringar från era kollegor i realtid. Identifiera och följ enkelt de ändringar som görs med en tydlig historik över vem som har gjort vilka ändringar. Ingen fördröjning, inget krångel.

Illustration showing that you can create tasks in Pocketlaw

Definiera vem som kommer åt vad

Behåll kontrollen genom att ge rätt åtkomstnivå till rätt användare

Håll din konfidentiella data säker genom att reglera vem som kan komma åt och redigera vilka typer av avtal. Undvik kostsamma fel genom en automatiserad intern godkännandeprocess innan avtal går vidare för eSignering.

Illustration showing how to give users access to different documents in Pocketlaw

Definiera vem som kommer åt vad

Behåll kontrollen genom att ge rätt åtkomstnivå till rätt användare

Håll din konfidentiella data säker genom att reglera vem som kan komma åt och redigera vilka typer av avtal. Undvik kostsamma fel genom en automatiserad intern godkännandeprocess innan avtal går vidare för eSignering.

Illustration showing how to give users access to different documents in Pocketlaw

Definiera vem som kommer åt vad

Behåll kontrollen genom att ge rätt åtkomstnivå till rätt användare

Håll din konfidentiella data säker genom att reglera vem som kan komma åt och redigera vilka typer av avtal. Undvik kostsamma fel genom en automatiserad intern godkännandeprocess innan avtal går vidare för eSignering.

Illustration showing how to give users access to different documents in Pocketlaw

Definiera vem som kommer åt vad

Behåll kontrollen genom att ge rätt åtkomstnivå till rätt användare

Håll din konfidentiella data säker genom att reglera vem som kan komma åt och redigera vilka typer av avtal. Undvik kostsamma fel genom en automatiserad intern godkännandeprocess innan avtal går vidare för eSignering.

Illustration showing how to give users access to different documents in Pocketlaw

Process för godkännande

Tilldela godkännare

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Process för godkännande

Tilldela godkännare

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Process för godkännande

Tilldela godkännare

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Process för godkännande

Tilldela godkännare

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Ta kontroll över era juridiska behov idag.