Enkel eSignering

Enkel eSignering

Enkel eSignering

Enkel eSignering

Enkel eSignering

Signat och klart. Med bara några klick.

eSignera

Signera enkelt. Juridiskt bindande inom varje jurisdiktion.

Vi erbjuder juridiskt bindande signeringsmetoder för alla jurisdiktioner, inklusive avtal med tredje part. Med Pocketlaw kan ni dessutom utse obligatoriska undertecknare på specifika avtalsmallar för att säkerställa att rätt avtal alltid undertecknas av rätt person.

Illustration of Pocketlaw's eSigning feature

eSignera

Signera enkelt. Juridiskt bindande inom varje jurisdiktion.

Vi erbjuder juridiskt bindande signeringsmetoder för alla jurisdiktioner, inklusive avtal med tredje part. Med Pocketlaw kan ni dessutom utse obligatoriska undertecknare på specifika avtalsmallar för att säkerställa att rätt avtal alltid undertecknas av rätt person.

Illustration of Pocketlaw's eSigning feature

eSignera

Signera enkelt. Juridiskt bindande inom varje jurisdiktion.

Vi erbjuder juridiskt bindande signeringsmetoder för alla jurisdiktioner, inklusive avtal med tredje part. Med Pocketlaw kan ni dessutom utse obligatoriska undertecknare på specifika avtalsmallar för att säkerställa att rätt avtal alltid undertecknas av rätt person.

Illustration of Pocketlaw's eSigning feature

eSignera

Signera enkelt. Juridiskt bindande inom varje jurisdiktion.

Vi erbjuder juridiskt bindande signeringsmetoder för alla jurisdiktioner, inklusive avtal med tredje part. Med Pocketlaw kan ni dessutom utse obligatoriska undertecknare på specifika avtalsmallar för att säkerställa att rätt avtal alltid undertecknas av rätt person.

Illustration of Pocketlaw's eSigning feature

Process för godkännande

Förenkla och strukturera godkännandet av kontrakt

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Process för godkännande

Förenkla och strukturera godkännandet av kontrakt

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Process för godkännande

Förenkla och strukturera godkännandet av kontrakt

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Process för godkännande

Förenkla och strukturera godkännandet av kontrakt

Säkerställ att rätt personer godkänner rätt avtal genom att utse godkännare för specifika avtalsmallar. På så sätt måste alla dokument som skapas från den mallen godkännas av den utsedda godkännaren innan de kan skickas vidare för eSignering.

Illustration of Pocketlaw's approval workflow in a document

Underskriftskrav

Säkerställ att rätt avtal signeras av rätt person

Fördefiniera mall-specifika underskrifter och var säker på att inget kontrakt delas utan underskrift från rätt personer.

Illustration of Pocketlaw's required signatories workflow in a document

Underskriftskrav

Säkerställ att rätt avtal signeras av rätt person

Fördefiniera mall-specifika underskrifter och var säker på att inget kontrakt delas utan underskrift från rätt personer.

Illustration of Pocketlaw's required signatories workflow in a document

Underskriftskrav

Säkerställ att rätt avtal signeras av rätt person

Fördefiniera mall-specifika underskrifter och var säker på att inget kontrakt delas utan underskrift från rätt personer.

Illustration of Pocketlaw's required signatories workflow in a document

Underskriftskrav

Säkerställ att rätt avtal signeras av rätt person

Fördefiniera mall-specifika underskrifter och var säker på att inget kontrakt delas utan underskrift från rätt personer.

Illustration of Pocketlaw's required signatories workflow in a document

Integration med DocuSign

Har ni redan ett DocuSign-konto?

Inga problem. Ni kan enkelt använda ditt befintliga DocuSign-konto direkt via vår plattform.

Illustration showing the possibility to integrate Docusign when sending contracts for eSigning

Integration med DocuSign

Har ni redan ett DocuSign-konto?

Inga problem. Ni kan enkelt använda ditt befintliga DocuSign-konto direkt via vår plattform.

Illustration showing the possibility to integrate Docusign when sending contracts for eSigning

Integration med DocuSign

Har ni redan ett DocuSign-konto?

Inga problem. Ni kan enkelt använda ditt befintliga DocuSign-konto direkt via vår plattform.

Illustration showing the possibility to integrate Docusign when sending contracts for eSigning

Integration med DocuSign

Har ni redan ett DocuSign-konto?

Inga problem. Ni kan enkelt använda ditt befintliga DocuSign-konto direkt via vår plattform.

Illustration showing the possibility to integrate Docusign when sending contracts for eSigning

Upptäck framtidens juridik