Skuldebrev - Enkel version

Dec 9, 2022

Ett skuldebrev är en handling som dokumenterar en skuld mellan en gäldenär (låntagaren) till en borgenär (långivaren).

Vad är ett Skuldebrev?

Ett skuldebrev är en handling som dokumenterar en skuld mellan en gäldenär (låntagaren) till en borgenär (långivaren). 

Vad är avtalet till för?

Skuldebrevet anger de grundläggande villkoren för ett lån, inklusive när och hur det ska återbetalas och om någon ränta ska utgå på lånebeloppet. 

Varför det viktigt att använda Skuldebrev?

Ett skuldebrev är viktigt att upprätta framförallt ur långivarens perspektiv, eftersom det dokumenterar låntagarens skuld till långivaren. Utan ett skuldebrev är det svårt att bevisa att det föreligger en återbetalningsplikt, eller att parterna var överens om att ränta skulle utgå på lånebeloppet. För låntagaren är det också viktigt, då det tydliggör vilka återbetalnings- och räntebetalningar som ska göras. Även koncerninterna lån bör dokumenteras genom ett skuldebrev.

Vilka är de vanliga fallgroparna med Skuldebrev? 

Det vanligaste misstaget är att underlåta eller glömma bort att upprätta ett skuldebrev. Om låntagaren inte återbetalar beloppet såsom var överenskommet, är det i efterhand väldigt svårt att visa att ett skuldförhållande förelåg då låntagaren, i avsaknad av ett skuldebrev, kan hävda att det rörde sig om en gåva och inte ett lån. Det är också vanligt att man reglerar att ränta ska utgå, men inte när den ska betalas. I Pocketlaws skuldebrev kan ni välja om ränta ska erläggas löpande (till exempel månads- eller årsvis) eller när skulden i sin helhet förfaller till betalning.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar. Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. I Pocketlaws plattform kan du skapa ett skräddarsytt Skuldebrev genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.