Sweden: Visstidsanställning

Visstidsanställning är, precis som det låter, en anställning som gäller under en begränsad tid. Det är viktigt att hålla koll på slutdatum för pågående visstidsanställningar så de inte övergår i en tillsvidareanställning av misstag för då gäller andra regler för uppsägning.

Det finns tre varianter av visstidsantällning, säsongsanställning (för företag som har varierade säsonger i sin verksamhet såsom skidanläggningar, golfanläggning etc), vikariat (som används när ordinarie arbetstagare är sjuk, föräldraledig etc) eller särskild visstidsanställning.

Särskild visstidsanställning

Innan 1 oktober 2022 fanns en anställningsform som hette allmän visstidsanställning som många företag använde. Denna anställningsform har nu upphört. Den har ersatts av anställningsformen: särskild visstisanställning.

En särskild visstidsanställning får inte vara längre än 12 månader, därefter övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Därtill räknas tre enstaka anställningsdagar under en kalendermånad samman, så att hela månaden ses som en anställningsmånad. Det är viktigt att vara vaksam på det sistnämnda, eftersom det då går snabbare att komma upp i 12 månader. 

Det är viktigt att det finns ett slutdatum för anställningen annars finns det risk att den klassas som en tillsvidareanställning och då gäller andra regler för uppsägning. Slutdatum ska regleras i anställningsavtalet.

En visstidsanställning gäller fram tills det avtalade slutdatumet och kan i regel inte sägas upp i förtid. Vill man kunna säga upp anställningen i förtid måste man komma överens om det i anställningsavtalet.

Viktigt att tänka på

Tänk på att frågan om sysselsättningsgrad, dvs. hur många timmar en anställning varar inte är samma sak som anställningsformen. Tänk också på att en anställningsdag räknas som en anställningsdag enligt lagens konverteringsregel oavsett om anställningen varat 2 timmar eller 8 timmar den dagen.

Om den anställde inte kommer att få fortsatt anställning när visstidsanställningen upphör ska hen få ett särskilt besked om det minst en månad innan anställningens utgång. Detta gäller om arbetstagaren haft ett vikariat i minst ett år eller särskild visstidsanställning minst nio månader. 

Vad du kan göra

  • Kontrollera att du har avtal för alla visstidsanställda i företaget

  • Håll koll på slutdatum så ni inte missar några tidsfrister

  • Om någon anställd arbetar efter sitt slutdatum, ingå ett nytt anställningsavtal snarast

Så kan PocketLaw hjälpa dig

Du kan använda PocketLaw för att skapa och samla era anställningsavtal. Vi hjälper dig hitta rätt avtal och ta fram det själv på bara några minuter, utan att du behöver kunna något om juridik. Med PocketLaws plattform kan du även enkelt hålla koll på avtalen genom att ställa in påminnelser så du inte missar viktiga deadlines.