Om Anställningsavtal

Feb 24, 2021

Anställningsavtalet är den juridiska handling du har som visar att du är anställd och vem som är din arbetsgivare. Anställningsavtal är viktigt både för er som arbetsgivare och för era anställda. Anställningsavtal används för att informera anställda om grundläggande villkor för anställningen, t.ex. arbetsuppgifter, lön och semester. Avtal om anställning kan vara muntligt, men som arbetsgivare är ni även skyldiga att skriftligt informera arbetstagare om villkor som är viktiga för anställningen. Informationen ska lämnas senast en månad efter påbörjad anställning och detta görs normalt i ett anställningsavtal. Ni bör därför ta fram ett anställningsavtal inför att en person ska anställas.

Varför är anställningsavtal viktiga?

  • Skriftliga anställningsavtal hjälper er att säkerställa att ni uppfyller kravet på att viss information ska lämnas skriftligt.

  • Tydliga anställningsavtal minskar risken för missförstånd och tvister med anställda.

  • Anställningsavtal ger er tydlig information om vad ni kommit överens om för vissa situationer, t.ex. när en anställning ska avslutas.

Vad behöver göras vid anställning?

  • Ta fram ett anställningsavtal så snart ni är överens med en blivande anställd om anställning.

  • Fundera över om ni behöver begränsa arbetstagarens möjlighet att starta konkurrerande verksamhet efter anställningen. Det är vanligt att anställda i nyckelpositioner har konkurrensförbud i sina anställningsavtal.

  • Vid kollektivavtal, säkerställ att anställningsavtalet anpassas efter villkoren i kollektivavtalet.

Vanliga misstag i anställningsavtal

  • Att information som arbetsgivare är skyldiga att lämna är otydlig eller missas helt, t.ex. beskrivning av arbetsuppgifter.

  • Att anställningsavtalet saknar villkor som parterna kommit överens om, t.ex. prövotid för provanställning. Detta riskerar att skapa tvister i längre fram.

  • Att avtalet innehåller begränsningar som gäller längre än nödvändigt, t.ex. att konkurrensförbud gäller i över 1,5 år efter avslutad anställning. Detta riskerar att resultera i att bestämmelsen ogiltigförklaras.


Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.