Konkurrens- och värvningsförbud i anställningsavtal

Feb 24, 2021

Genom att införa ett konkurrensförbud (eng. non-competition) i anställningsavtalet kan ni begränsa anställda som har tillgång till företagshemligheter att starta, eller arbeta för, en konkurrerande verksamhet efter att de har slutat hos er. Ett värvningsförbud (eng. non-solicitation) innebär att ni kan förhindra anställda som har slutat hos er från att aktivt medverka till att andra anställda eller era kunder följer med till en annan verksamhet.

Vad är viktigt att tänka på vid konkurrens- och värvningsförbud i anställningsavtal?

  • Konkurrensförbud kan endast finnas i anställningsavtal för anställda som har eller kommer få tillgång till företagshemligheter.

  • Om en anställd omfattas av ett konkurrensförbud är ni skyldiga att ersätta personen så länge som hen är bunden av förbudet efter att anställningen har upphört. Ett konkurrensförbud är alltså inte gratis.

  • Att ha värvningsförbud i ett anställningsavtal är särskilt viktigt när den anställde arbetar med viktiga och affärskritiska kunder och leverantörer. Till skillnad från konkurrensförbudet behöver ni inte ersätta den anställde för ett värvningsförbud.

  • Om bindningstiden för konkurrens- och värvningsförbuden är för långa finns risk för att de är ogiltig.

Vad behöver ni göra?

  • Se till att era anställningsavtal innehåller konkurrens- och värvningsförbud när det är befogat.

  • Se till att era konkurrens- och värningsförbud är uppdaterade med gällande regler. Arbetsdomstolen ändrade nyligen sin praxis om värvningsförbud.

Vanliga misstag som görs kopplat till konkurrens- och värvningsförbud

  • Att konkurrens- och värvningsförbud saknas eller är formulerade på ett sätt som gör att de är ogiltiga.

  • Att konkurrensförbud används för anställda som inte har tillgång till företagshemligheter, t.ex. receptionister. Konkurrensförbudet är i sådant fall ogiltigt.

  • Att konkurrens- och värvningsförbuden har för lång bindningstid.

Pocketlaw hjälper er att bygga bättre företag

Pocketlaw erbjuder en plattform med avtal, juridisk information och ett filhanteringssystem - plus personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.