Avräkningsnota

Feb 16, 2023

En avräkningsnota är ett kortfattat avtal/kvitto för överlåtelse av aktier.

Dokumentet används främst för att dokumentera aktieöverlåtelse för det fall ett längre aktieöverlåtelseavtal inte har tagits fram.

En avräkningsnota dokumenterar en aktieöverlåtelse så att det är tydligt hur många aktier som har överlåtits, och till vilket pris. Avräkningsnotan fungerar också som bokföringsunderlag. 

En avräkningsnota är ett väldigt enkelt dokument som endast innehåller det absolut nödvändigaste för att reglera ett aktieköp. Vill man ha ett mer omfattande avtal som också innehåller garantier avseende aktierna och bolaget så ska man istället använda ett Aktieöverlåtelseavtal.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.