Avräkningsnota

Feb 16, 2023

En avräkningsnota är ett kortfattat avtal/kvitto för överlåtelse av aktier.

Dokumentet används främst för att dokumentera aktieöverlåtelse för det fall ett längre aktieöverlåtelseavtal inte har tagits fram.

En avräkningsnota dokumenterar en aktieöverlåtelse så att det är tydligt hur många aktier som har överlåtits, och till vilket pris. Avräkningsnotan fungerar också som bokföringsunderlag. 

En avräkningsnota är ett väldigt enkelt dokument som endast innehåller det absolut nödvändigaste för att reglera ett aktieköp. Vill man ha ett mer omfattande avtal som också innehåller garantier avseende aktierna och bolaget så ska man istället använda ett Aktieöverlåtelseavtal.

Vi har avtalen ni behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar.  Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare.I PocketLaws plattform kan du skapa en skräddarsydd Avräkningsnota genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.