Fullmakt

Nov 30, 2022

Med en fullmakt kan du få tillåtelse att företräda någon annan. Det kan till exempel handla om att teckna ett avtal eller genomföra ett köp

Vad är en Fullmakt? 

Ibland hamnar man i situationer där man behöver företräda någon annan eller själv bli företrädd. Då krävs en fullmakt. Med en fullmakt kan du få tillåtelse att företräda någon annan. Det kan till exempel handla om att teckna ett avtal eller genomföra ett köp. Den som får fullmakten blir ombud, men juridiskt sett är det personen som skrivit fullmakten som är ansvarig för den genomförda rättshandlingen.

Vad är dokumentet till för?

Fullmakter är till för att låta personer vidta åtgärder, ingå avtal eller underteckna dokument för någon annans räkning, t.ex. ingå ett avtal, företräda någon på en bolagsstämma eller som ombud i en rättegång.

Varför är det viktigt att använda Fullmakt?

En fullmakt möjliggör för någon att vidta rättshandlingar för någon annans räkning, och ger motparten trygghet i att den som till exempel undertecknar ett avtal för ett bolags räkning har rätt att göra det med bindande verkan.

Vilka är de vanliga fallgropparna med Fullmakt?

Det är vanligt att man ställer ut fullmakter som inte är begränsade till specifika frågor eller ärenden (så kallade generalfullmakter). En sådan fullmakt ger innehavaren möjlighet att vidta vilka åtgärder som helst för fullmaktsgivaren med bindande verkan. Av den anledningen rekommenderas att fullmakter begränsas till att avse specifika frågor. Om man ställer ut en fullmakt exempelvis för att en affärsansvarig ska ingå ett viktigt kundavtal för bolagets räkning, kan man ange att fullmakten gäller just det specifika avtalet (och inget annat). PocketLaws mall för fullmakt låter er anpassa fullmakter just på detta sätt.

Vi har avtalen du behöver. Spara tid och minimera risker med vårt omfattande bibliotek med 170+ mallar. Alla våra mallar är framtagna av erfarna jurister och hålls ständigt uppdaterade.

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. I Pocketlaws plattform kan du skapa en skräddarsydd Fullmakt genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning.