Ändring av anställningsavtal

Nov 30, 2022

Ett dokument som intygar att anställningsavtalet har ändrats används när du som arbetsgivare har ändrat en eller flera delar från vad som angavs i det ordinarie anställningsavtalet. Det används när arbetstagaren begär det, naturligtvis kan du som arbetsgivare också vilja att er överenskommelse är tydlig.

Vad är ett dokument med ändring av anställningsavtal?

Ett dokument som intygar att anställningsavtalet har ändrats används när du som arbetsgivare har ändrat en eller flera delar från vad som angavs i det ordinarie anställningsavtalet. Det finns inget lagkrav om att uppdatera anställningsavtal dvs.kontinuerligt fylla i ändring av anställningsavtal - men detta kan efterfrågas av arbetstagaren och det sker ofta när ni kommit överens om större förändringar.

Vad är det till för? 

Det används när arbetstagaren begär det, naturligtvis kan du som arbetsgivare också vilja att er överenskommelse är tydlig. Men i sig behövs inte anställningsavtal uppdateras, t.ex. Varje gång lönen ändras eller om en arbetstagare får en ny roll. Det som arbetsrättsligt sett gäller i praktiken är det som anses gälla dvs. Om en arbetstagare får en annan lön och sedan samma lön varje månad då ses det arbetsrättsligt sett som att detta är den nya lönen.

Varför det är viktigt att använda Ändring av anställningsavtal?

Om du och en arbetstagare diskuterat flera gånger eller under långt tid om flera förändringar i anställnings överenskommelsen då kan det vara bra att detta blir skriftligt så att båda parter vet vad man slutligen enas om och så att risken för missförstånd minskas.

Vilka är de vanliga fallgropparna med ändring av anställningsavtal?

  • Större förändring av roll och ansvar för en arbetstagare

    Notera att om en arbetstagare går till en större chefsroll alt specialistroll från en ordinär roll i bolaget då kan du överväga att istället skriva ett nytt anställningsavtal vari konkurrensklausuler, regler om tystnadsplikt etc ingår. Du kan därför behöva överväga om denna ändring av anställningsavtal är av större omfattning eller ej.

  • Lön

    En vanlig orsak till att man vill skriva en ändring av anställningsavtal är att lönen har förändrats. Om det är en förändring av löneupplägg med t.ex. Rörlig del och bonus o.dyl då kan det vara bra att ange detta nya löneslag i ändringen. Notera att du inte behöver skriva en ny överenskommelse om det är fråga sedvanlig löneökning eller ökat löneförslag för en ny roll. Men just fråga om lön är en del som det kan bli tvist kring, varför det av det skälet kan vara bra att skriva vad ni har enats om.

  • Ange från när förändringarna börjar gälla

    Det är inte ovanligt att arbetstagaren hoppas på att den nya rollen och den nya lönen ska börja gälla omedelbart och arbetsgivaren ser att det finns en övergångsperiod där arbetstagaren i sin gamla roll behöver lämna över vissa arbetsuppgifter. Det kan därmed lätt bli missförstånd om från när förändringen gäller. För att undvika missförstånd ange exakt datum i ändringsavtalet. På så vis vet båda parter vad ni enats om i denna del.

Personuppgifter GDPR

Tänk på att inte maila eller spara personuppgifter om anställda på din dator eller maila till för stor krets, för då kan du riskera att bryta mot GDPR.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm.  So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Disclaimer:
Please note: Pocketlaw is not a substitute for an attorney or law firm. So, should you have any legal questions on the content of this page, please get in touch with a qualified legal professional.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.