Kundavtal

Feb 24, 2021

Ett kundavtal (eng. customer services agreement) är ett avtal som reglerar de villkor som ska gälla mellan en leverantör (säljaren) och en kund (köparen) av en tjänst.

Varför är det viktigt med ett kundavtal?

Genom att ha ett kundavtal på plats ser ni till att båda parter vet vad som gäller och ni undviker att dyra tvister uppstår på grund av oklarheter. Frågor som är viktiga att reglera i kundavtalet är t.ex. vilket pris som ska gälla för tjänsten, om kundavtalet ska kunna sägas upp i förtid och vilken uppsägningstid som i sådant fall ska gälla. Ett bra kundavtal är en förutsättning för en långvarig och hållbar relation mellan leverantören och kunden.

Vanliga misstag vid kundavtal

  • Att inte avtala om vilket pris som kunden ska betala för tjänsten och hur betalningen ska göras.

  • Att inte tydliggöra vad det är för något som leverantören ska leverera, dvs. vad tjänsten egentligen är.

  • Att inte avtala om vad som händer om leverantören inte lyckas leverera i tid. Ska leverantören betala vite och hur mycket i sådant fall?

  • Att det saknas regler om uppsägningstid.

Så kan Pocketlaw hjälpa er bygga bättre företag

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. Därför skapade vi Pocketlaw. I Pocketlaws plattform kan du enkelt skapa kundavtal direkt genom att svara på enkla frågor. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.