Om Sekretessavtal

Feb 16, 2021

Det är väldigt vanligt att företag ingår sekretessavtal för att minska risken att företagshemligheter sprids om man behöver dela information med andra parter. Sekretessavtal kan användas i många sammanhang, t.ex. i samband med samarbeten, förhandlingar och konsultuppdrag. Sekretessavtal kallas ofta “NDA” och på engelska heter det “confidentiality agreement” eller “non-disclosure agreement”.

Varför är det viktigt med sekretessavtal? 

Syftet med ett sekretessavtal är att minska risken för spridning av företagshemligheter. Nästan alla bolag har hemlig information om till exempel produkter, kunder, prismodeller, utvecklingsmöjligheter och liknande. Om den informationen hamnar i fel händer kan bolaget skadas allvarligt. Trots detta behöver man många gånger dela sina företagshemligheter med andra parter, t.ex. i samband med en potentiell partner, kund eller investerare. I dessa fall är det viktigt att tydligt reglera hur informationen ska hanteras genom ett sekretessavtal. 

Vad är ska man tänka på? 

 • Sekretessavtalet ska täcka all information, oavsett form, som ni ska dela. Glöm inte att ange att även muntlig information ska omfattas av sekretessen.

 • Se till att sekretessavtalet är påskrivet av båda parter innan ni delar med er av informationen.

 • Se till att avtalet innehåller en bestämmelse om vite. Ett vite fungerar som en förutbestämd bot som motparten får betala om motparten skulle läcka information som är hemlig enligt sekretessavtalet. Genom att avtala om ett vite slipper ni ta fram bevisning om den ekonomiska skada som ni har lidit pga. av motpartens brott mot sekretessavtalet.

 • Se till att avtalet inkludera en bestämmelse om värvningsförbud så att motparten inte stjäl era anställda.  

 • Säkerställ att ni äger all information / data (upphovsrätt) som ni delar så att det inte blir några oklarheter om detta längre fram. 

 • Sekretessavtal kan användas som bevis i domstol om det skulle uppstå en tvist (konflikt). Ett välskrivet sekretessavtal underlättar för att få rätt till skadestånd och minskar ytterligare skador på företaget. 


Vad ni behöver göra

Vad sekretessavtalet ska innehålla beror på anledningen till varför ni behöver skydda informationen. Ni behöver därför ta reda på följande:  

 • Vad är syftet med sekretessavtalet?

 • Varför behövs sekretessavtalet? Är det på grund av ett samarbete, anlitande av konsult, avtal med investerare eller något annat?

 • Vad förväntar ni er att motparten ska hålla hemligt och hur länge?


Vanliga misstag

 • Bolag ingår ibland bara ett muntligt sekretessavtal. Även om ett muntligt sekretessavtal är juridiskt bindande är de nästintill omöjliga att bevisa.

 • Det är vanligt att man missar att tydligt reglera att all information som delas ska hållas konfidentiellt.

 • Ofta saknar sekretessavtalet en bestämmelse om vite, vilket innebär att bolaget som skadats p.g.a. motpartens informationsläckage måste bevisa den ekonomiska skada som bolaget har lidit. Det är mycket svårt att föra bevisning om detta.


Så kan Pocketlaw hjälpa er

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just dig är svårare. Därför skapade vi Pocketlaw. I Pocketlaws plattform kan du enkelt skapa sekretessavtal direkt genom att svara på enkla frågor och skicka direkt för e-signering. Dessutom kan du få smart vägledning så du hittar rätt, spara allt i ett smart dokumenthanteringssystem och få personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Book a personalized demo

Enterprise ready.

ISO 27001 certified and GDPR compliant. Data encrypted at rest with AES 256 and in transit with TLS 1.2+.

For information on how to unsubscribe, as well as our privacy practices and commitment to protecting your privacy, check out our Privacy Policy.